ข่าวทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวพาดหัวยกย่องเชิดชูคนดีรณรงค์

ประจวบคีรีขันธ์ – เครือข่ายงดเหล้าประจวบเตรียมความพร้อม นำขบวนชุมชนคนสู้เหล้าทั้งจังหวัด เชิญชวนชาวบ้านงดเหล้าเข้าพรรษา“ชวน ช่วย ชม เชียร์ เชิดชู”

ณัฐธภพ​ พันสาย​ / จ.ประจวบคีรีขันธ์​ รายงาน

เครือข่ายงดเหล้าประจวบเตรียมความพร้อม นำขบวนชุมชนคนสู้เหล้าทั้งจังหวัด เชิญชวนชาวบ้านงดเหล้าเข้าพรรษา“ชวน ช่วย ชม เชียร์ เชิดชู”

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมวิชัยนิดาธรรมาเจริญราช วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระครูวิสุทธิ์ธรรมโสภิต เจ้าคณะตำบลเกาะหลัก/ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานแกนนำภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ทั้งในส่วนภาครัฐ-ภาคประชาชน ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการ “ประชาคมลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพสู้ภัยคุกคามเชื้อไวรัสโควิด-19” โดยมีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาครัฐ ประกอบด้วย นางมณฑา ขนเม่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด นายปิยชาติ ไฮ้คง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่ประจวบฯ ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภาคประชาชนมี นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.ประจวบฯ นายเกตุ พราหมณี นายกสมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.ประจวบฯ น.ส.ธนพร บางบัวงาม ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดประจวบฯ แกนนำเครือข่ายชุมชนคนสู้เหล้า 24 ชุมชน ทั้ง 8 อำเภอ

ทั้งนี้ เพื่อทบทวนถอดบทเรียนโจทย์ชุมชน ประเด็นขับเคลื่อน กิจกรรมเก็บข้อมูลชุมชนคนสู้เหล้า(คนหัวใจหิน /หัวใจเพชร/หัวใจเหล็ก) พิจารณาแผนโครงการประชาคมลดปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพสู้ภัยคุกคามเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2564 อีกทั้ง เพื่อพัฒนากลไกความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาครัฐ เอกชน ประชาชน เยาวชน ให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดการปัญหาสุราในพื้นที่ให้เกิดการ ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

นอกจากนี้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมในงานเทศกาล งานบุญประเพณี วันสำคัญทางศาสนา และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายของธุรกิจแอลกอฮอล์ ลดจำนวนการดื่มหน้าเก่า-หน้าใหม่ ผลักดันสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ งานบุญประเพณีวัฒนธรรมวิถีใหม่ ปลอดเหล้า ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 ระดับ ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด

ด้าน น.ส.ธนพร บางบัวงาม ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดฯ กล่าวว่า ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา จึงอยากเชิญชวนประชาชนในจังหวัดประจวบฯ สมัครเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา “ชวน ช่วย ชม เชียร์ เชิดชู”โดยสมัครใจเป็น คนหัวใจหิน- คนหัวใจเหล็ก และคนหัวใจเพชร ได้ที่ชุมชนคนสู้เหล้าในทั้ง 24 ชุมชนของจังหวัด มี อ.บางสะพานน้อย (ชุมชนบ้านทุ่งสะท้อน , ชุมชนบ้านช่องลม) อ.บางสะพาน (ชุมชนบ้านสายเพชร , ชุมชนบ้านทองมงคล , ชุมชนบ้านห้วยเกรียบ , ชุมชนบ้านโป่งโก) อ.ทับสะแก (ชุมชนบ้านสีดางาม , ชุมชนบ้านหินเทิน ) อ.เมือง (ชุมชนบ้านคลองวาฬ , ชุมชนหัวบ้าน , ชุมชนบ้านหนองปุหลก) อ.กุยบุรี (ชุมชนบ้านสำโหรง , ชุมชนบ้านเขาราง) อ.สามร้อยยอด (ชุมชนบ้านตาลเจ็ดยอด , ชุมชนบ้านไร่เจริญ , ชุมชนบ้านหนองคาง , ชุมชนบ้านพุน้อย , ชุมชนบ้านสหมิตร) อ.ปราณบุรี (ชุมชนบ้านแก่งกระทิง , ชุมชนบ้านนาห้วย , ชุมชนบ้านปากน้ำปราณ) อ.หัวหิน (ชุมชนบ้านร่มเกล้า , ชุมชนบ้านเทพสถิต , ชุมชนบ้านทุ่งยาว)

สำหรับหลักเกณฑ์ในแต่ละประเภท ทั้งคนหัวใจหิน คนหัวใจเพชร และคนหัวใจเหล็ก มีดังนี้ “คนหัวใจหิน” หลักเกณฑ์ ผู้ปฏิญาณตนบวชใจ โครงการงดเหล้าครบพรรษา เป็นบุคคลที่ยังดื่มแอลกอฮอล์ แต่สามารถ ลด ละ เลิก งดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือนได้ ส่วนคนหัวใจเหล็ก หลักเกณฑ์ เป็นบุคคลที่เข้าร่วมโครงการฯงดเหล้าเข้าพรรษา และสามารถ ละ เลิก ได้ตั้งแต่ 1 ปี-3 ปี เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่อเนื่องเพื่อเตรียมตัวเป็นคนหัวใจเพชรต่อไป และคนหัวใจเพชร มีคุณสมบัติผ่านโครงการฯดังนี้ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าฯ หรือกิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมชุมชนคนสู้เหล้า มาอย่างต่อเนื่อง เป็นบุคคลต้นแบบเป็นที่ยอมรับของชุมชน เป็นบุคคลที่ไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์ หรือเลิกดื่มมาแล้วอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ จะได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับผู้ที่ชนะใจตนเองทั้ง 3 ระดับ ทั้งคนหัวใจหิน(งดเหล้าครบพรรษา 3 เดือน) คนหัวใจเหล็ก(เลิกเหล้าต่อเนื่อง 1–3 ปี) และคนหัวใจเพชร (เลิกเหล้ามากกว่า 3 ปีถึงตลอดชีวิต) ในเวทีเกียรติยศ วันออกพรรษาลาเหล้า ฉลองชัยคนหัวใจหิน ชื่นชมคนหัวใจเหล็ก เชิดชูเกียรติคนหัวใจเพชร เลิกเหล้าตลอดชีวิต ต่อไป