ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านเศรษฐกิจ

สมุทรปราการ – รองผู้ว่าสมุทรปราการแถลงข่าวงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ ครั้งที่ 6

สมุทรปราการ – รองผู้ว่าสมุทรปราการแถลงข่าวงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ ครั้งที่ 6

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน”มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ ครั้งที่ 6” ประจำปี 2563 ซึ่งจะขึ้นระหว่างวันที่ 16 -22 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์สำโรง จ.สมุทรปราการ สำหรับการแถลงข่าวครั้งนี้ก็มีหลายหน่วยงานเข้าร่วม อาทิ นายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ดร.พรชัย ศรีประไพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์สำโรง และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมในงานแถลงข่าว

ซึ่งภายในงานได้มีการนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูปมาจัดแสดง อีกทั้งยังมีการสาธิตการทำอาหารในเมนูต่างๆ จากปลาสลิด โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมนูเด็จ โดยในวันงานจริงก็จะมีการสาธิตและให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองกัน


สำหรับ งานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ ครั้งที่ 6 ก็จะมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรด้านพืช ประมง ปศุสัตว์และสินค้าเกษตรแปรรูปอื่นๆจำนวน80 ร้านค้า พร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร การประกวดและแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร และการสาธิตเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งการจัดงานดังกล่าวก็เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ในราคายุติธรรมจากเกษตรกรผู้ผลิตและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโดยตรง ตลอดจนเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลผลิตให้แก่เกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้คุณภาพมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ สามารถแข่งขันกับตลาดทั้งในและต่างประเทศได้
สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ