ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

ขนส่ง กรุงเก่าเข้ม จัดอบรมคนขับรถรับ-ส่งนักเรียน เสริมสร้างความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง

ขนส่ง กรุงเก่าเข้ม จัดอบรมคนขับรถรับ-ส่งนักเรียน เสริมสร้างความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดการอบรม “โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายไฟซอน อับดุลสมัด ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดอบรม นาวาอากาศเอกสุวรรณ ภู่เต็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย เป็นวิทยากรบรรยาย

โดยผู้ขับรถรับส่งนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 400 คน โดยแบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น ๆ ละ 100 คน ณ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 (พิธีเปิดเวลา 08.45 – 09.00 น.) รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 รุ่นที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 รุ่นที่ 4 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่รับจ้างรับส่งนักเรียนนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ และยื่นขออนุญาตใช้รถรับส่งนักเรียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน 2.บังคับใช้กฎหมาย โดยการตรวจสอบปราบปรามผู้กระทำความผิด เพื่อให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3.จัดอบรมเสริมความรู้ให้กับผู้ขับรถรับส่งนักเรียน และผู้ควบคุมดูแล และผู้เกี่ยวข้องในระบบการใช้รถรับส่งนักเรียน (รวมพนักงานขับรถของโรงเรียนเอกชน)

เกียรติยศ ศรีสกุล ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา