ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

อุตรดิตถ์ – เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน กลุ่มอาชีพชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์

เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน กลุ่มอาชีพชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายบรรจง ศรีสอาด วิศวกรระดับ 11 เขื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ลงพื้นที่อำเภอท่าปลา และตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์ จำนวน 4 กลุ่ม ที่ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์บริจาคเงินให้กับกลุ่มฯ

เพื่อนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการภายในกลุ่ม ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อพยพจากการก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมส่งมอบเงินงวดที่ 2 จากการที่เขื่อนสิริกิติ์รับสินค้าชุมชนมาวางขายที่ศูนย์สินค้าชุมชนเขื่อนสิริกิติ์ ทั้งนี้เพื่อช่วยด้านการตลาดของกลุ่มให้มีรายได้ในช่วงวิกฤตโรค COVID-19.

ปวินท์ อินกล่ำ ผู้สื่อข่าว จ.อุตรดิตถ์ รายงาน