ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรม ฐานทัพเรือสัตหีบ ฝึกอาชีพทำขนมเบเกอรี่ สร้างรายได้ให้ครอบครัว

ฝึกอาชีพทำขนมเบเกอรี่ สร้างรายได้ให้ครอบครัว
วันนี้ 15 ก.ค.63 นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มอบหมายให้ นาย ศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเงินอุดหนุน กิจกรรมชุมชนประจำปี 2563 ของชุมชนแหลมเทียน การฝึกอาชีพทำขนมเบเกอรี่ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรม ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาวาตรี เสวก พ่วงบัลลังก์ ประธานกรรมการชุมชนแหลมเทียน นาย กำชัย ตั้งธรรมสถิตย์ ส.อบจ.ชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา ตลอดจนผู้ที่ความสนใจ เข้าร่วมโครงการ


นาวาตรี เสวก พ่วงบัลลังก์ สำหรับ การฝึกอาชีพทำขนมเบเกอรี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจในชุมชนสามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ สามารถทำไว้รับประทานเองเป็นการลดรายจ่ายในครอบครัว ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
นาย ศุภชัย นิ่มอนงค์ กล่าวว่า การทำขนมเบเกอรี่ ในปัจจุบันได้รับความนิยม ทั้งนี้สามารถทำจำหน่ายเป็นอาชีพ และเป็นการส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งกระผมเชื่อว่าความรู้ที่ได้จากวันนี้ จะสามารถนำไปต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้ และเป็นการสร้งอาชีพเสริมรายได้สำหรับผู้ที่ เข้าอบรมและผู้ที่สนใจ

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก