ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวยกย่องเชิดชูคนดี

ผลงานดีเด่น ทัพเรือภาคที่ 1 รับโล่ รางวัลการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2564

ผลงานดีเด่น ทัพเรือภาคที่ 1 รับโล่ รางวัลการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2564


เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.64 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 ผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ จากทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ และนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนในการมอบโล่ฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 และผู้แทนหน่วยงานภาคี ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมพงศ์ศักดิ์ พุฒทอง ชั้น 3 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2


ทั้งนี้ ในพื้นที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 มีผู้ที่ได้รับโล่ฯ ประเภทบุคคล ด้านการบำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ติดยาเสพติด จำนวน 1 ท่าน /ด้านการปราบปรามยาเสพติด จำนวน 2 ท่าน /ด้านการป้องกันยาเสพติด จำนวน 1 ท่าน และประเภทองค์กร ด้านการปราบปรามยาเสพติด จำนวน 1 องค์กร


ในการนี้ พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้มอบหมายให้ พลเรือตรี สุรศักดิ์ สิงขรวัฒน์ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1 เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณ ในฐานะองค์กรที่มีผลงานระดับดีเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติด จากกรณีการบูรณาการในการติดตาม และขยายผลไอซ์ลอยทะเลจังหวัดตราด จนนำไปสู่การจับกุมเรือค้ายาเสพติดข้ามชาติ ชื่อ DAYANG และสามารถทำการตรวจยึดของกลางไอซ์ ได้จำนวนมากกว่า 600 กิโลกรัม รวมทั้งการบูรณาการปูพรมตรวจค้น พื้นที่ทะเลจังหวัดตราด ในเดือน มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา


พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ยังคงให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และยังคงมีนโยบายเข้มงวดในการทำงานเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการอำนวยการ สนับสนุน การวิเคราะห์ข่าวและร่วมปฏิบัติการตามภารกิจสืบสวน ปราบปราม ตรวจยึด/อายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยเหลือรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และช่วยให้พี่น้องประชาชน รวมทั้งเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบให้ปลอดภัย และห่างไกลจากภัยยาเสพติด

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว  จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก