COVID-19ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวป้องกัน COVID-19

สมุทรปราการ – พ่อเมืองปากน้ำ แถลงสถานการณ์โควิดในสมุทรปราการ

พ่อเมืองปากน้ำ แถลงสถานการณ์โควิดในสมุทรปราการ เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่ม


เมื่อเวลา 15.30 น.วันนี้ที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานการแถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อของจังหวัดสมุทรปราการ ในวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 522 ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่ 413 ราย แยกเป็นอำเภอเมือง 173 ราย อำเภอบางบ่อ 10 ราย อำเภอบางพลี 146 ราย อำเภอพระประแดง 21 ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 13 ราย และอำเภอบางเสาธง 50 ราย รับมารักษาต่อในจังหวัด 109 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 8 ราย เป็นหญิง 7 ราย ชาย 1 ราย


จากสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่พบในแต่ละวันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวันทำให้ปริมาณเตียงสำหรับผู้ป่ายโควิด 19 ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เริ่มวิกฤต ไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ร่วมทั้งโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ ที่เริ่มวิกฤตด้วยเช่นกัน จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดหาสถานที่เพื่อจัดทำเป็นโรงพยาบาลแห่งใหม่เพื่อรองรับปริมาณผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้เพียงพอ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท ได้ให้การสนับสนุนอาคารคลังสินค้า ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,000 ตารางเมตร ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการ ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ชลหารพิจิตร ต.บางปลา อ.บางพลี สมุทรปราการ เป็นพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับปริมาณผู้ป่วยโควิด 19


นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวว่าสำหรับสถานการณ์ในช่วงนี้เตียงที่จะรองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามเริ่มปริ่ม ๆ น้ำอาจะไม่เพียงพอในบางวันเนื่องจากมีผู้เข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านอาจจะมีผู้ป่วยรอเตียงกว่า 1 พันราย ก็มีการทยอยหมุนเข้าหมุนออก จนในช่วงวันพุทธที่ผ่านมาเราได้รับการสนับสนุนจาก จากบริษัท WSA ที่จะสนับสนุนสถานที่โกดังสินค้าขนาดใหญ่ ให้จัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งเราคาดว่าจะสามารถจัดตั้งเตียงผู้ป่วยได้ประมาณ 1,200 – 1,300 เตียง ก็จะได้รองรับผู้ป่วยที่ตกค้างอยู่ ก็เป็นไปได้ด้วยดีเพียงพอที่จะรับผู้ป่วยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนในเรื่องแคมป์คนงาน ก็ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูในเรื่องแคมป์คนงานก่อสร้างจากการสำรวจก่อนที่จะมีข้อกำหนดที่ออกมามีอยู่ 145 แคมป์ก็ได้ดำเนินการไปทั้งหมดแล้ว นอกจากนั้นเราก็มีการตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดคัดกรองถึง 4 จุด เพื่อดูคนงานที่เดินทางเคลื่อนย้าย เพื่อไม่ให้ปฏิบัติการที่ฝ่าฝืนข้อที่กำหนดที่จังหวัดได้ประกาศไป และยังมีการบูรณาการกำลังทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารในจุดที่มีการตั้งด่าน และมีทีมชุดที่เข้าไปตรวจตามแคมป์ต่าง ๆ และก็มีกำลังจากมณฑลทหารบกที่ 11 จังหวัดฉะเชิงเทราก็ส่งกำลังเข้ามาช่วยอีก 2 ชุด ชุดละ 50 นาย ก็เป็นกำลังที่จะบูรณาการกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคกับเจ้าพนักงานในพื้นที่ในการบริหารจัดการในเรื่องนี้
*******************
สุรศักดิ์ คงสินธ์ / ธนวัต นาคขำ จ.สมุทรปราการ 089-6955389