ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

อุตรดิตถ์ – โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการบุกรุกพื้นที่ชลประทาน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการบุกรุกพื้นที่ชลประทานและแต่งตั้งคณะทำงานจัดการการบุกรุกพื้นที่ชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 3
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก


นายดิลกยศ ปานะดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายนิพนธ์ เผ่ากันทะ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการบุกรุกพื้นที่ชลประทาน และแต่งตั้งคณะทำงานจัดการการบุกรุกพื้นที่ชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 3 เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ชลประทาน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน สำนักงานชลประทานที่ 3

ปวินท์ อินกล่ำ ผู้สื่อข่าว จ.อุตรดิตถ์ รายงาน