ข่าวพาดหัวจิตอาสาช่วยชาวบ้านป้องกัน COVID-19อาสาสมัครหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย

ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อม บิณฑ์-เอกพัน บรรลือฤทธิ์ ต๋อง ศิษย์ฉ๋อย ลงพื้นที่สุรินทร์

กราบอนุเสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี ศรีณรงค์จางวาง ผู้สร้างเมืองสุรินทร์ และ ศาลประกำเมือง

ทีมงาน พี่ บิณฑ์ – เอกพัน บรรลือฤทธิ์ และ ท่าน ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธาน #มูลนิธิร่วมกตัญญู ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ – อาสา มูลนิธิร่วมกตัญญู และ ทีมเครื่องดื่ม คอมมานโด และ พี่ ต๋อง (ศิตฉ๋อย)วัฒนา ภู่โอบอ้อม ไปช่วยเหลือช้าง และ ครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 และ เป็นช้างอพยพคืนถิ่น
ระหว่างวันที่ 15 – 17 ก.ค. 63

กำหนดการ
วันพุธที่ 15 ก.ค. 63
เวลา 10.30 น. ออกเดินทางจาก กทม – สุรินทร์
เวลา 16.30 น. ถึง จ.สุรินทร์
(คณะเข้ากราบสักการะ พระยาสุรินทร์ฯ และศาลปะกำ)

วันพฤหัสที่ 16 ก.ค. 63

เวลา 09.30 น. ที่หมาย 1 (คชอาณาจักร)
– เลี้ยงอาหารช้าง , มอบเครื่องมือแพทย์ ประจำ รพ.ช้าง
– มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค
และเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวช้าง
(มอบเงินช่วยเหลือช้าง เฉพาะช้างที่ไม่มีเงินเดือน)

เวลา 11.00 น. ที่หมาย 2 (วัดป่าอาเจียง)
– เลี้ยงอาหารช้าง , มอบเงินช่วยเหลือช้าง
– มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค
และเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวช้าง

เวลา 12.00 น. คณะพักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น. ที่หมาย 3 (วังทะลุ)
– เลี้ยงอาหารช้าง , มอบเงินช่วยเหลือช้าง
– มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค
และเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวช้าง

เวลา 15.00 น. ที่หมาย 4 (บ้านท่าลาด)
– เลี้ยงอาหารช้าง , มอบเงินช่วยเหลือช้าง
– มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค
และเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวช้าง

เวลา 18.00 น. คณะเดินทางกลับที่พัก

วันศุกร์ที่ 17 ก.ค. 63

เวลา 09.00 น. คณะออกเดินทางจากที่พัก
เวลา 10.00 น. ที่หมาย 5 (คชศึกษา)
– เลี้ยงอาหารช้าง , มอบเงินช่วยเหลือช้าง
– มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค
และเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวช้าง
(มอบเงินช่วยเหลือช้าง เฉพาะช้างที่ไม่มีเงินเดือน)

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. เดินทางกลับ สุรินทร์ – กทม.

ท่านใดอยู่ใกล้ ไปร่วมทำบุญด้วยกันได้นะครับ
ปลอดโควิด-19 แล้ว…ไปเที่ยวสุรินทร์ กันครับ

ทุกท่านยังสามารถร่วมทำบุญช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลก สัตว์น้อยใหญ่ ที่พี่บิณฑ์ มีแพลนจะไปช่วยเหลือในโอกาสต่อๆไป ได้

📍ชื่อ บัญชี บิณฑ์ บรรลือฤทธื์
ธนาคาร กสิกรไทย ออมทรัพย์

เลขที่ บัญชี 4 9 0 1 0 1 7 7 5 7
(บัญชีช่วยเหลือสัตว์อย่างเดียว)

ขอขอบคุณ น้ำใจคนไทยทุกๆคน …
ด้วยความห่วงใย เราจะผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกัน
#Covid19
#บิณฑ์บรรลือฤทธิ์
#เอกพันบรรลือฤทธิ์
#มูลนิธิร่วมกตัญญู
#คอมมานโด
#ช้างสุรินทร์

ภาพ/ข่าว โดย ยอด นคร45 ร่วมกตัญญู ทีมข่าวเฉพาะกิจทั่วไทยนิวส์