ข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านสังคม

เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนพันธุ์ปลา ในพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนพันธุ์ปลา
ในพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสิริกิติ์ นายเวทิต จินดาวุฒิกุล ช่างระดับ 10 สังกัดส่วนกลางกองบำรุงรักษาโยธาเขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว ให้กับ นางเนียง แก้วทอง ผู้ใหญ่บ้านวังชมพู หมู่ที่ 7 ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน

และในวันเดียวกัน (16 กรกฎาคม 2563) นายวิเชียร พยาวัง วิทยากรระดับ 8 สังกัดแผนกบำรุงรักษาเขื่อนและอาคารโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ลงพื้นที่บ้านปางหมิ่นเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อมอบพันธุ์ปลาท้องถิ่นลำน้ำน่าน จำนวน 50,000 ตัว ตามโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำชุมชน ประจำปี 2563 โดยมี นายสมคิด ปานานนท์ กำนันตำบลน้ำหมัน พร้อมชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันรับมอบ จากนั้นได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่อ่างเก็บน้ำฮกซิ่ว ให้เป็นแหล่งโปรตีนและเพิ่มรายได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนข องชาวบ้านต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน