ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

สมุทรปราการ – สภาทนายความ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าให้คำแนะนำกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบถังเคมีระเบิด

สภาทนายความ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าให้คำแนะนำกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบถังเคมีระเบิด


นายวีรยุทธ ชูสุวรรณ รองประธานสภาทนายความ จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าให้คำแนะนำประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ถังบรรจุเคมีระเบิด ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บางพลีใหญ่ สมุทรปราการ เกี่ยวกับข้อกฎหมายในการเรียกร้องค่าเสียหาย ทั้งในส่วนผลกระทบทางร่างกาย ซึ่งประชาชนต้องจัดเตรียมหลักฐานทั้งใบรับรองแพทย์เอาไว้ และในส่วนของทรัพย์สินที่เสียหาย ก็สามารถถ่ายรูปบ้านหรือทรัพย์สินที่เสียหาย ก่อนให้ช่างเข้าไปประเมินราคาแล้วทำการซ่อมแซมได้เลย โดยต้องเก็บหลักฐานการซ่อมแซมทั้งหมดไว้ โดยทางสภาทนายความจะลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานนำไปฟ้องร้องช่วยเหลือประชาชนต่อไป


ขณะที่ศูนย์อพยพ อบต.บางพลีใหญ่ ยังมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอีกจำนวน 35 ครัวเรือน จำนวน 72 คน ยังพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพดังกล่าวเนื่องจากบ้านที่พักอาศัยอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร ที่ทางจังหวัดสมุทรปราการยังประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยทางมลพิษ ต้องพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์อพยพรอจนกว่าจะมีประกาศให้ทางจังหวัดเป็นพื้นที่ปลอดภัยก่อนถึงจะกลับเข้าบ้านพักของตัวเองได้
************************
สุรศักดิ์ คงสินธ์ / ธนวัต นาคขำ จ.สมุทรปราการ 089-6955389