ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวจิตอาสาช่วยชาวบ้าน

ฉก.จงอางศึก​ สร้างฝายแม้ว 34 แห่ง ชลอน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งตลอดแนวชายแดนเนื่องจากฝนตกในพื้นที่น้อย และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ฉก.จงอางศึก​ สร้างฝายแม้ว 34 แห่ง ชลอน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งตลอดแนวชายแดนเนื่องจากฝนตกในพื้นที่น้อย และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 พันเอก ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ เปิดเผยว่า ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารในสังกัด ร่วมกับ กำลังทหาร ชป.กร.กกล.สุรสีห์ที่ 108 ครู นักเรียน รร.บ้านด่านสิงขร และราษฎรจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมฝายชะลอน้ำแบบท้องถิ่น (ฝายแม้ว) ขนาดความกว้าง 2 เมตร ยาว 15 เมตร ณ บริเวณลำห้วยบ้านด่านสิงขร ม.6 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และเพื่อกักเก็บชลอน้ำใช้อุปโภค บริโภคของประชาชนในฤดูแล้ง และเป็นแหล่งน้ำของสัตว์ป่า สร้างความชุ่มชื้น ลดการชะล้างหน้าดิน ทำให้ดินสามารถกระจายความชุ่มชื้นสู่พื้นที่โดยรอบ หลังจากเกิดปัญหาบุกรุกแผ้วถางป่าไม้ และฝนที่ตกลงมาในพื้นที่จังหวัดประจวบปีนี้มีปริมาณน้อย
อีกทั้งจะได้เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง ร.9 ในการฟื้นฟูดิน น้ำ และป่าไม้ให้กลับคืนมาอุดมสมบูรณ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับสู่สภาวะสมดุลทางธรรมชาติอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ร้อยทหารพรานที่1407 จนท.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือ(ตอนบน) ร้อย ตชด.147 ฉก.จงอางศึก โดย มว.ลว.ที่ 1 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ชุดพัฒนาการ 712 ตำรวจพลร่ม ประชาชนและนักเรียนตามโรงเรียนพื้นที่ต่างๆทั้งจังหวัด ร่วมทำฝายชะลอน้ำสร้างความชุ่มชื้น ประเภทฝายชะลอน้ำแบบท้องถิ่น (ฝายแม้ว) ขนาดฝาย กว้าง 3 เมตร ขนาดกว้าง 3.5 เมตร และฝายรูปแบบผสมผสาน(ฝายหินทิ้งในคอกหมู) ขนาดกว้าง 8.5 เมตร ในพื้นที่ต่างๆใกล้กับชายแดนไทย-เมียนมาร์ ประกอบด้วย บริเวณลำห้วยบ้านคีรีล้อม ม.8 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบ ลำห้วยพื้นที่ช่องชี (หุบหมาดำ) ม.11 บ.เขามัน ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ และบ้านป่าละอู หมู่ที่ 3 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 และ พลตรี ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ที่ได้กำหนดจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติร่วมบริษัทภาคเอกชนตามโครงการสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ กกล.สุรสีห์ ทั้ง 4 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 268 ฝาย ประกอบด้วย จ.กาญจนบุรี 200 ฝาย จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี 34 ฝาย และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 34 ฝาย

ณัฐธภพ​ พันสาย​ / จ.ประจวบคีรีขันธ์​ รายงาน