ข่าวพาดหัวความเชื่อทุกข์ชาวบ้าน

ลบหลู่ หมิ่นพระเกียรติ พ่อตาก ชมรมนักประวัติศาสตร์จันทบุรี ยื่นแถลงการณ์ขอให้รายการช่องส่องผี ลบคลิปบิดเบือนประวัติศาสตร์

ลบหลู่ หมิ่นพระเกียรติ พ่อตาก ชมรมนักประวัติศาสตร์จันทบุรี ยื่นแถลงการณ์ขอให้รายการช่องส่องผี ลบคลิปบิดเบือนประวัติศาสตร์

เมื่อเวลา 17.00 น.วันนี้(17 ก.ค.63) นายองอาจ บุญการี ประธานชมรมนักประวัติศาสตร์จันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ ได้เดินทางไปยื่นเอกสารแถลงการณ์ของชมรมฯ แก่ นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 และ นายอธิชัย ต้นกันยา ผอ.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.จันทบุรี เพื่อนำเสนอข่าวสื่อสารไปถึงผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ “ช่องส่องผี” ขอให้ลบคลิปช่วงทุกตอนที่หมิ่นพระเกียรติบูรพกษัตริย์และเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์ โดยในแถลงการณ์ดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

“เนื่องด้วย จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองที่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวบรวมไพร่พลกอบกู้อิสรภาพของชาติไทย การที่รายการช่องส่องผีได้มีเนื้อหาใจความที่ระบุถึง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในแง่ที่หมิ่นพระเกียรติบูรพกษัตริย์และเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์ ดังนั้น รายการช่องส่องผีต้องรับผิดชอบในข้อความที่ลบหลู่รวม 3 ประเด็น ดังกล่าวคือ 1.) “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงช้างไม่เป็น”
สื่อเป็นนัยว่า พระองค์ไม่ได้ทรงช้าง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการรวบรวมไพร่พลไปกอบกู้อิสรภาพของชาติไทย 2.) “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้เงินจากประเทศจีนแล้วไม่จ่าย” 3.) “สามารถสนทนากับดวงพระวิญญาณได้โดยตรง” ถือว่าเป็นการจาบจ้วงพระองค์ท่าน

ในนามของชาวจันทบุรี ขอให้รายการช่องส่องผีคำนึงถึงว่า การที่กล่าวถึงเรื่องราว ในประวัติศาสตร์นั้น จำเป็นต้องมีหลักฐานและเอกสารที่เชื่อถือได้มาอ้างอิงเพื่อให้ความคิดเห็น. เนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและการอ้างอิงเกี่ยวกับบุคคลสำคัญของประเทศเสมอมา


จึงขอให้รายการช่องส่องผี “ลบคลิปทุกช่วง ทุกตอน” ที่เกี่ยวข้องพาดพิงกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้หมดสิ้นจากที่ดำเนินรายการ มิให้เกิดประเด็นความขัดแย้งจากการถกเถียงในเชิงประวัติศาสตร์ เพราะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ สิ่งที่รายการช่องส่องผีได้กระทำไปแล้วนั้น
ส่งผลกระทบทางด้านจิตใจของชาวจันทบุรีเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนจากความเป็นจริงและนำมาใช้อ้างอิงต่อไป ลงชื่อ นายองอาจ บุญการี ประธานชมรมนักประวัติศาสตร์จันทบุรี

ประธานชมรมนักประวัติศาสตร์จันทบุรี ขอให้สื่อกรมประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนทุกแขนงช่วยเผยแพร่แถลงการณ์นี้เพื่อสื่อสารไปถึงผู้ผลิตรายการดังกล่าวได้ดำเนินการตามแถลงการณ์โดยเร็วต่อไปด้วย

กิตตศักดิ์ หาญกล้า/ข่าวจันทบุรี