ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

สระแก้ว- ปลัด อบจ.สระแก้ว ตั้งโต๊ะแถลงข้อเท็จริง กรณีถูกสื่อโชเชียลบิดเบือนข้อเท็จจริง การบริหารงานทำให้องค์กรเสียหายพร้อมกับ ร้องขอความเป็นธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร

สระแก้ว- ปลัด อบจ.สระแก้ว ตั้งโต๊ะแถลงข้อเท็จริง กรณีถูกสื่อโชเชียลบิดเบือนข้อเท็จจริง การบริหารงานทำให้องค์กรเสียหายพร้อมกับ ร้องขอความเป็นธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร
“นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัด อบจ.สระแก้ว พร้อมด้วย นายพายัพ ไตรยวงค์ เลขานุการนายก อบจ.สระแก้ว ร่วมแถลงข่าว ต่อสื่อมวลชน จังหวัดสระแก้วว่า จากกรณีที่มีกลุ่มบุคคล” ได้ใช้โลกโชเชียลเป็นเครื่องมือ”ในการกล่าวหา การบริหารงานของฝ่ายบริหาร “ที่ผ่านมา ว่าไม่โปร่งใส และส่อไปในทางทุจริตคอร์รับชั่น.พร้อมร้องขอเข้าตรวจสอบ บรรดาหลักฐานและเอกสาร ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายในโครงการต่าง ๆ และยังมีการกล่าวพาดพิงไปถึง นายทรงยศ เทียนทอง นายก อบจ.และข้าราชการ ใน อบจ.จนได้รับความเสียหาย ดังนั้นเพื่อเป็นการสื่อสารข้อมูล ที่ถูกต้อง ไปยังประชาชนทาง อบจ. สระแก้ว จึงจำเป็นต้อง ให้ข้อมูล และข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง แก่สื่อมวลชน เพื่อนำไปเผยแพร่ ต่อสาธารณะชนต่อไปโดยเฉพาะ ในประเด็น ที่มีการกล่าว หา ในเรื่องความไม่โปร่งใสและส่อไปทางทุจริตของการจัดกิจกรรมวันเด็กเห่งชาติ ” ที่ผ่านมา และการใช้จ่ายงบประมาณ” เพื่อป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19″


ปลัดอบจ. สระแก้ว แถลงว่าการจัดซื้อจัดจ้าง ในทุกกิจกรรม อยู่ภายใต้กฎหมาย”ทุกประการและสามารถตรวจสอบได้ที่ อบจ. ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร นอกจากนั้นประชาชน ยังสามารถตรวจสอบได้ที่องค์กรตรวจสอบหน่วยงานที่ตรวจสอบการจัดซื้อขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ปปท. สตง. ปปช. ได้อีกทางหนึ่งแต่ที่ผ่านมา กลุ่มบุคคล ที่กล่าวข้างต้น ได้นำขั้นตอนและวิธี การใช้งบประมาณ จากงบกลางและเงินสำรองจ่าย เพื่อ จัดซื้อหน้ากากผ้า” เจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับหน่วยงานต่างๆในช่วงที่มีโรคโควิด-19 ระบาด”ไปตัดต่อเนื้อหา”” และข้อเท็จจริงไปลงในโซเชียล” ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง จนสร้างความเสียหาย และ สร้างความเข้าใจผิดกับองค์กร “อบจ.มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลนั้นตามกฎหมายไปแล้วนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องแถลง” ให้ประชาชนรับรู้ข้อเท็จจริง”


ด้านนายพายัพ ไตรยวงค์ เลขานายก อบจ.สระแก้ว แถลงว่าในฐานะเป็นนักกฎหมายขอชี้แจงว่า นายก อบจ.ถูกกล่าวหาให้ร้ายต่างๆนาๆนั้น “ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างนายกได้ชีแจงและตอบในสภาแล้ว นอกจากนั้น ยังถูกนำไปโพส ในโซเชียล กล่าวหาว่านายก อบจ.ไม่ไปประชุมสภา ไม่มาตอบกระทู้ในสภาให้สมาชิกทราบนั้น ขอเรียนเพื่อทราบว่า นายกอบจ. “ตามกฎหมายเป็นฝ่ายบริหาร สภาเป็นของสมาชิก ทุกคน ประธานสภาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด “สภามีหน้าที่ถ่วงดุลสอบถามตั้งกระทู้” สอบถามการบริหาร ” ส่วนนายก อบจ.เป็นฝ่ายบริหารและมีภารกิจต้องออกพื้นที่”ไปพบข้าราชการ” เยี่ยมเยือนดูแลทุกข์สุขประชาชน” รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด ตามกฎหมาย” นายกมีทีมงานที่แต่งตั้งขึ้นมาช่วยงานบริหารเช่น รองนายก เลขา ฯ คอยตอบคำถามกระทู้ในสภาได้ตามกฎหมายซึ่งก็ต้องแจ้งรายงานนายก อบจ.โดยตรงอยู่แล้ว”ทุกข้อกล่าวหานายก”อบจ.สระแก้ว นั้น นายก เองพร้อมให้แจ้งความดำเนินคดีเอาผิดถ้ามีการกระทำผิดตามข้อกล่าวหา หรือ ยินดีให้ไปร้องเรียน ต่อองค์กรตรวจสอบการทุจริต ที่มีอยู่ ได้เลยทันที แต่ไม่ใช่มาใช้โลกโซเชียลกล่าวหาและใส่ร้าย โดยที่อีกฝ่ายไม่ได้โต้ตอบเลย” ดังที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

นายยุทธนา พึ่งน้อย / ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว