การศึกษาข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

พระหฤทัยนนท์ มิติใหม่แห่งการศึกษา ลงนาม MOU กับ เอ็มม่าอลิส เปิดหลักสูตรห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI อาชีพสู่อนาคต

พระหฤทัยนนท์ มิติใหม่แห่งการศึกษา ลงนาม MOU กับ เอ็มม่าอลิส เปิดหลักสูตรห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI อาชีพสู่อนาคต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่ ห้องประชุมพระหฤทัย โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และสัญญาการว่าจ้างโครงการห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI ระหว่างโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี กับ หจก.เอ็มม่าอลิส โดยมี ซิสเตอร์ ดร.เยาวลักษณ์ รอดงาม (ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต/ผจก.), ซิสเตอร์พรพิมล วิธีธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ,นางสาวกรรทิมา อ่วมเลิศ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ) .ดร.สุคนธ์ ธาระพุทธ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป,นายเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ กรรมการผู้จัดการ หจก.เอ็มม่าอลิส , ดร.สันติ แก้วลอยมา ผู้จัดการทั่วไปบริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มีนายมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร (ครูเป็ด) อดีตศิลปินและนักแต่งเพลงชื่อดัง , นายเกียรติยศ ศรีสกุล ผู้อำนวยการข่าวคมชัดลึก ภาคกลาง และ นายนิธิวิทย์ นิธิทักษ์นาคิน ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

ซิสเตอร์ ดร.เยาวลักษณ์ รอดงาม กล่าวว่า ในนามคณะผู้บริหารโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เข้าร่วมงานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสัญญาการว่าจ้างโครงการ ห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI ระหว่างโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี กับ สถาบันกวดวิชา GodLike ในนามของ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็มม่า อลิส โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีเป็นโรงเรียน 1 ใน 5 ของโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ปัจจุบันเทคโนโลยี AI หรือ นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ ได้แทรกซึมเข้ามาในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัยหลายๆ อย่างก็มี AI เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้โลกเรามีความตื่นตัวในด้าน AI มาก ซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาเป็นตัวผลักดันด้านธุรกิจ การวิเคราะห์ให้ข้อมูลด้านการเงิน ระบบตอบรับอัจฉริยะ การวิเคราะห์เชิงสถิติ การวินิจฉัยอาการเจ็บป่วย การตรวจจับทุจริตและอื่น ๆ หรือแม้แต่ในระบบการศึกษา
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีนั้นมีเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ “ภาษา และเทคโนโลยี” ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ทางคณะผู้บริหารจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในปีการศึกษา 2563 นี้ ทางโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีจึงได้จัดห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI ขึ้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 แผนการเรียนอังกฤษ-คอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่21 ซึ่งทางโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี มิได้มุ่งเน้นแต่เรื่องเทคโนโลยี อย่างเดียวเท่านั้น โรงเรียนได้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามจิตตารมณ์ของเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ให้กับนักเรียนควบคู่ไปอีกด้วย ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI จะมีส่วนช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ ได้พัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี และต่อยอดความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนรู้ในอนาคต เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และประเทศชาติต่อไป

1.เพื่อให้สถาบันการศึกษาผลิตนักเรียนที่สามารถเติบโตเป็นกำลังแรงงานหรือผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญนวัตกรรมและเทคโนโลยี สามารถนำความรู้และทักษะมาพัฒนาตนเองสร้างสรรค์สังคม และดำรงอยู่ในศตวรรษที่21 อย่างมีความสุข
2. นักเรียนที่ที่จบโครงการสามารถนำความรู้หรือทักษะ ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี ไปบูรณาการร่วมกับความรู้ในสาขาที่นักเรียนต้องการศึกษาต่อในระดับสูงได้
3. สร้างอัตลักษณ์แก่โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ให้เด็กมีความ “เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญนวัตกรรม สร้างสรรค์อนาคต”
4.เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
5.เสริมสร้างบรรยากาศความร่วมมือ ในการทำงานเป็นทีมของนักเรียน สร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน ความคิด และนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ให้กับผู้อื่น
6. เพื่อตอบสนองต่อแผนการศึกษาของชาติ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และส่งเสริมกระบวนการคิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายเอกสิทธิ์ เกิดกฤษฎานนท์ กรรมการผู้จัดการ หจก.เอ็มมาอลิส กล่าวว่า ในนาม หจก.เอ็มมาอลิส รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ทางโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ได้ให้โอกาสได้มาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการสร้างหลักสูตรโครงการห้องเรียนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI และพร้อมร่วมมือเพื่อพัฒนานักเรียนของเราทั้งด้านวิชาการ และทักษะที่สำคัญอื่นๆสืบต่อไป

เกียรติยศ ศรีสกุล ผู้อำนวยการข่าวภาคกลาง