ข่าวพาดหัวท่องเที่ยว

สวนนงนุชพัทยา เนรมิตสวนมิตรภาพ ไทย-รัสเซีย สร้าง Friendship Garden สวนที่ 9 สัญลักษณ์มิตรประเทศที่ยาวนาน ไทย-รัสเซีย

สวนนงนุชพัทยา เนรมิตสวนมิตรภาพ ไทย-รัสเซีย
สร้าง Friendship Garden สวนที่ 9 สัญลักษณ์มิตรประเทศที่ยาวนาน ไทย-รัสเซีย
นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้นำทีมจัดสวนมากกว่า 100 คน เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนมิตร ภาพ สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศ ไทย ( Friendship Garden )78 ถนน ทรัพย์แขวง สี่พระยา เขตบางรัก กรุง เทพมหานคร เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่าง ไทย – รัสเชีย โดยมี Mr.เยฟกินี โทมิคิน เอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตฯ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมอำ นวยความสะดวกให้กับทางสวนนงนุชพัทยา


นายกัมพล ตันสัจจา กล่าวว่า ไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย มีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนาน วันนี้ทางสวนนงนุชพัทยา จึงเข้ามาเนรมิตสวนแห่งมิตรภาพ ให้เกิดความสง่าสวยงาม และเป็นพยานแห่งมิตร ภาพฉันพี่น้อง ที่จะเจริญเติบโตและมั่นคง ดั่งต้นไม้ที่ปลูกขึ้นทุกต้นในสถานที่แห่งนี้ ทั้งนี้สวนนงนุชพัทยา ได้นำอุปกรณ์และนักจัดสวน พร้อมต้นไม้นับพันต้นเข้าปรับภูมิทัศน์ เป็นรูปแบบหนึ่งในแนวคิด Friendship Garden นับเป็นสวนที่ 9 ที่เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง 2 ประเทศ ที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างยาวนาน
ทางท่านเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทย และสวนนงนุชพัทยา แทนชาวสหพันธรัฐรัสเซีย ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เนรมิตสวนมิตรภาพแห่งนี้ ให้เป็นตัวแทนความสัมพันธไมตรี และเกิดความร่มเย็นสวยงามขึ้นภายในสถานทูตฯ ให้มีความร่มรื่นและงดงาม


สำหรับสวนนงนุชได้จัดสวน Friend ship Garden สวนนี้นับเป็นสวนที่ 9 โดยได้จัดสวน Friendship Garden มาแล้ว 9 สวน 9 สถานฑูต ได้แก่ สถานทูตอินโดนีเชีย,สถานทูตภูฎาน,สถานทูตปากีสถาน, สถานทูตฝรั่งเศส,สถานทูตลาว,สถานทูตเนปาล,สถานทูตกัมพูชา,สถานทูตเมียน มา , และสถานทูตรัสเชีย

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก