ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านเศรษฐกิจ

พาณิชย์จังหวัดเชียงรายนำสินค้ามาตรฐาน GI ผลไม้และผลผลิตในภาคการเกษตรจังหวัดเชียงรายมาจัดแสดงและจัดจำหน่ายสู่มือผู้บริโภค

พาณิชย์จังหวัดเชียงรายนำสินค้ามาตรฐาน GI ผลไม้และผลผลิตในภาคการเกษตรจังหวัดเชียงรายมาจัดแสดงและจัดจำหน่ายสู่มือผู้บริโภค

เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดเชียงราย โครงการยกระดับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ผลไม้ และผลผลิตการเกษตร โดยมี นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย และนายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ตลอดจนสื่อมวลชนหลายแขนงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

 

 

สำหรับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดเชียงราย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563 โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เพื่อยกระดับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ประเภทผลไม้และผลผลิตการเกษตร ทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย ข้าวก่ำล้านนา ชาเชียงราย กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง สับปะรดภูแลเชียงราย และสับปะรดนางแล

ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากมีปัจจัยเอื้อ จุดแข็งและจุดเด่น รวมทั้ง เป็นศูนย์กลางของเกษตรอินทรีย์ที่กำลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกด้วย

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI คือสัญลักษณ์ หรือ สิ่งที่ใช้เรียก หรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์ เป็นมาตรฐานที่การันตีว่า สินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือมีคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์ มีแผนการควบคุมและตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภค รวมทั้ง เป็นอาหารที่โดดเด่นและมีคคุณค่าทางโภชาการสูงอีกด้วย

เครดิต/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ทีมข่าวทั่วไทยนิวส์ จ.เชียงราย รายงาน