ข่าวพาดหัวท่องเที่ยวป้องกัน COVID-19

กิจกรรม ”ร่วมทำความดีด้วยหัวใจบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา”

 

กิจกรรม ”ร่วมทำความดีด้วยหัวใจบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา”
นายชัยพันธุ์ ทองสุธรรม (ผู้จัดการทั่วไปภาคพื้นที่) นำทีมผู้บริหารและพนักงานชาวโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน ร่วมกับเรือหลวงนเรศวร นำโดยนาวาเอก ภาณุพันธุ์ รักษ์แก้ว (ผู้บังคับการเรือหลวงนเรศวร) จัดกิจกรรม “ร่วมทำความดีด้วยหัวใจบริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนม พรรษา 68 พรรษา” ให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากา ชาดไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา
นอกจากนี้ยังเป็นการสำรองโลหิต และต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องในปัจจุบัน มีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีความต้องการโลหิตเพื่อใช้การรักษาผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคเลือด และช่วยชีวิตสำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้จากสถิติในการบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยแล้ว พบว่าจำนวนโลหิตภายในคลังเลือดนั้นยังมีน้อยกว่าความต้องการใช้โลหิตที่มี ณ ปัจจุบัน และด้วยเนื่องจากสถานการณ์การระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก ในส่วนภูมิภาคการบริจาคโลหิตลดลงถึง 15% ทำให้โลหิตขาดแคลนทั่วประเทศ โดยเฉลี่ยแล้วจะต้องได้เลือดจำนวน 2,000 ยูนิต ต่อ 1 วัน การบริจาคโลหิต จึงเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และยังทำให้สุขภาพของผู้บริจาคแข็งแรงและมีระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย ได้มีการทำประวัติการคัดกรองสุขภาพเพิ่มเติม ในกรณีต่อไปนี้
1.มีความใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
2.ทำงานอยู่ใกล้หรือในบริเวณสนามบิน
3.ทำงานใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
4.ทำงานด้านการคัดกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19
หมายเหตุ: หากผู้บริจาคโลหิตเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค COVID-19 หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ให้งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมาริส 2,3 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน ทางผู้บริหารของโรงแรมเซ็นทรา บายเช็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน มีนโยบายในการจัดกิจกรรม บริจาคโลหิต เพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นประจำทุกๆ 3 เดือน ยิ่งให้ ยิ่งมีสุขภาพที่ดี โดยจัดขึ้น 4 ครั้ง ต่อปี โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 14 โดยยอดบริจาคเลือดในครั้งนี้ได้ 18,800 ซีซี จำนวน 47 คน

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก