ข่าวพาดหัวจิตอาสาช่วยชาวบ้าน

เหล่ากาชาดจังหวัดตาก จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เหล่ากาชาดจังหวัดตาก จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 20 ก.ค. 2563 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ปลัดจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก


เหล่ากาชาดจังหวัดตากมีความประสงค์จัดหาโลหิต เพื่อสำรองไว้ใช้ในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยและผู้ป่วยยามฉุกเฉิน โดยได้รับความร่วมมือจาก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 นครสวรรค์ ส่วนราชการในจังหวัดและอำเภอเมืองตาก ภายในบริเวณการจัดกิจกรรมฯ มีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คอยให้การต้อนรับพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ซึ่งมีผู้ที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแก่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพข่าว ปชส.ตาก
สมภพ รายงาน