COVID-19ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

สระแก้ว – นายอุม เรียแตร็ย ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ทำหนังสือด่วนถึง นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอุม เรียแตร็ย ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ทำหนังสือด่วนถึง นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

ที่ 401/21สดณ เรื่อง ปิดพรหมแดนเป็นการชั่วคราวสำหรับผู้เดินทางเข้า-ออกฯ อ้างถึงหนังสือที่ 82 สสร.ลงวันที่ 28 ก.ค.64 ของรัฐบาลกัมพูชา แจ้งว่า เนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 รัฐบาลได้มีคำสั่งให้มีการปิดพรหมแดนกัมพูชา-ไทย เพื่อรับประกันให้มีประสิทธิภาพในการควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สายพันธ์เดลต้า ของจังหวัดที่มีการล็อคดาวน์ จังหวัดบันเตียเมียนเจย จึงแจ้งมายังจังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย เกี่ยวกับการปิดพรหมแดนเป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่เวลา 23.59 น.ของวันที่ 29 ก.ค.64 ถึงวันที่ 12 ส.ค.64 สำหรับผู้ที่เดินทางเข้า-ออก ประกอบด้วย แรงงาน ,ผู้ประกอบการค้า , ผู้ประกอบธุรกิจ ให้ยกเว้นเฉพาะการขนส่งสินค้าและกรณีพิเศษยกเว้นผู้ได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เสียก่อน และกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินฯเท่านั้น

ทั้งนี้ ร.ท.ธนณัฏฐ์ ลิ้มเอกนันต์ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา (สน.ปทก.ศปก.ทภ.1) จ.สระแก้ว ได้รับรองการแปลหนังสือดังกล่าว พร้อมส่งให้นายเกียรติศักดิ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับทราบแล้ว

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ได้แจ้งกรณีดังกล่าวด่วนที่สุดว่า ถึงคนไทยที่ขออนุญาตข้ามแดนกลับประเทศไทยจากประเทศกัมพูชา เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สำหรับผู้ที่มีกำหนดการเดินทางกลับไทยทางบก จะเดินทางได้วันนี้ (29 ก.ค.64) เป็นวันสุดท้าย ท่านที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนและมีกำหนดการเดินทางอยู่แล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้เดินทางในวันนี้ เนื่องจากพรุ่งนี้เป็นต้นไป จะไม่สามารถเดินทางได้ โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม ส่วนผู้ที่มีกำหนดการเดินทางกลับไทยทางอากาศหรือเครื่องบิน หากท่านพำนักในกรุงพนมเปญ จังหวัดที่ไม่ได้ถูกล็อกดาวน์ หรือไม่จำเป็นต้องเดินทางผ่านจังหวัดที่มีการล็อกดาวน์อยู่แล้ว ยังคงสามารถเดินทางได้ แต่หากท่านพำนักใน 8 จังหวัดดังกล่าว จำเป็นต้องติดตามรายละเอียดการประกาศล็อกดาวน์ของจังหวัดที่ท่านพำนักอยู่ด้วย โดยรัฐบาลกัมพูชาได้ออกประกาศปิดเขตระหว่างจังหวัดต่อจังหวัด ไม่ให้มีการสัญจรประชาชน สัญจรข้ามเขต ประกอบด้วย 1.จังหวัดเกาะกง ,2.จังหวัดโพธิสัตว์ ,3.จังหวัดพระตะบอง, 4.จังหวัดไพลิน ,5.จังหวัดบันเตียเมียนเจย ,6.จังหวัดอุดรเมียเจย ,7.จังหวัดพระวิหาร และ 8.จังหวัดเสียมราฐ เริ่มตั้งด่านปิดกัน เวลา 23.59 น.วันที่ 29 ก.ค.2564 ระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.64 ถึงวันที่ 12 ส.ค.64 เพราะช่วงนี้เชื้อโรคโควิด-19 สายพันธ์เดลต้า (Delta) กำลังระบาดในกัมพูชาอย่างหนักขึ้นทุกวัน
นายยุทธนา พึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว