ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวยาเสพติด

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี หรือ ศอ.ปส.จันทบุรีจัดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรุ่นที่ 4 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี หรือ ศอ.ปส.จันทบุรีจัดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรุ่นที่ 4 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

บ่ายวันนี้ ( 20 ก.ค.63 ) ที่ กองร้อยรักษาดินแดนที่ 1 ต.พลับพลา อ.เมือง จันทบุรี ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี หรือ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี ได้จัด ให้มีพิธีเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2563 รุ่นที่ 4 เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยมีนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน เปิดการอบรม ท่ามกลางความยินดีของ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และญาติ ที่ลูก หลานตนเองจะได้มีความรู้ มีภูมิคุ้มกันทางสังคมเป็นเกราะป้องกันและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดที่ได้มาตรฐาน ฟื้นฟูร่างกายผู้เสพยาเสพติดให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

 

มีการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคม ก่อนกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติในสังคม / ปรับทัศนคติของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้นำบุตรหลานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวข้องยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษา ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้มีส่วนดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองที่มีลูกหลานเสพยาเสพติด ให้ได้รับการดูแลตามกระบวนการบำบัดฟื้นฟูอย่างเหมาะสม และ มีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัด/กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 /สำนักงานแรงงานจังหวัด /สำนักงานจัดหางาน / สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และ กองร้อย อส.จันทบุรี ที่ 1 ร่วมเป็นวิทยากรมีระยะเวลาในการอบรมแบบเข้าค่ายรวม 12 วัน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก