ข่าวพาดหัวองค์กรงานสาธารณกุศล

จันทบุรี-มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง สนับสนุนอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานด้านสาธารณสุข

จันทบุรี-มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง สนับสนุนอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานด้านสาธารณสุข

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในท้องถิ่นชนบทเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข ประหยัดค่าใช้จ่ายภาครัฐ สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

พระครูประดิษฐ์ศาสนการ หรือหลวงปู่นงค์ เจ้าคณะตำบลพลวง เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอิน อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระพุทธบาทพลวง / พระครูพุทธบทบริบาล ( พระอาจารย์เบิ้ม ) ประธานมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง เจ้าอาวาสวัดพลวง และ พระครูปลัดน้ำ มันตะชาโต เลขามูลนิธิพระพุทธบาทพลวง นำคณะกรรมการ มูลนิธิพระพุทธบาทพลวงร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมมอบอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สำนักงานแก่หน่วยงานที่ขาดแคลน สร้างขวัญกำลังใจ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นชนบทเข้าถึงการบริการด้านการรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงที

โดยครั้งนี้เป็นการมอบอุปกรณ์อุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์แอร์สำนักงาน แก่หน่วยงาน สาธารณสุขอำเภอเขาคิชฌกูฏ / รพ.สต.บ้านคลองน้ำเป็น / รพ.สต.บ้านมูซู / รพ.สต.บ้านท่าอุดม / รพ.สต.บ้านแยกสะท้อน / รพ.สต.บ้านจันทเขลม และ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ คลองพลู รวมมูลค่า 560,000 บาท
อย่างไรก็ตามการมอบอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่งผลต่อการประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อประโยชน์ทางการรักษา รวมทั้งการคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ถึงแม้จังหวัดจันทบุรีจะไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่มานานและได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน เกษตรกร ได้กลับมาใช้ชีวิตประกอบอาชีพตามปกติเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานราก มีรายได้เลี้ยงครอบครัว แต่ทุกภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ของมูลนิธิพระพุทธบาทพลวงยังคงมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างจริงจัง แนะนำ รณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 100 %ตลอดเวลาที่ออกจากบ้านเพื่อป้องกัน และจากการรณรงค์รวมทั้งความร่วมมือของประชาชนในชนบทเห็นได้ชัดว่าสถิติของโรคระบบทางเดินหายใจ อาทิไข้หวัด ก็ลดลงตามลำดับ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก