COVID-19ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ตราด – กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่มอบชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test ให้กับโรงพยาบาล

ตราด/กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่มอบชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test ให้กับโรงพยาบาล

คลองใหญ่และสาธารณสุขอําเภอคลองใหญ่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด สมาชิกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่และหน่วยงานราชการเข้าร่วมมอบอุปกรณ์ชุดตรวจโควิด-19 แบบเร็ว Rapid Antigen Test ให้กับ นายสราวุฒิ บุญฤทธิ์ ผู้อํานวนการโรงพยาบาลคลองใหญ่และแพทย์โรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอคลองใหญ่ หลังจากที่ทางคณะกรรมกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ได้มีการลงมติในที่ประชุมเห็นชอบที่จะมีการช่วยเหลือเห็นชอบเรียบร้อยแล้วสำหรับ Rapid Antigen Test เป็นชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 แบบตรวจเร็วในภาย 15 นาทีรู้ผล ด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างจากทางจมูก และน้ำลายให้เป็นชุดตรวจเชื้อ ทำได้ง่าย รู้ผลเร็ว เพื่อลดการแออัด

และปัจจุบัน ที่หลายโรงพยาบาลปฏิเสธ การตรวจโควิด-19 แบบนี้ ทั้งนี้ รายงานข่าว จาก สธ.ระบุว่า สธ.อนุมัติให้โรงพยาบาลทุกแห่งทั้งภาครัฐ และเอกชนรวมทั้งหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. คลีนิกชุมชนอบอุ่นตรวจโควิดด้วย Rapid Antigen Test ให้ประชาชนที่มีอาการ PUI: Patient Under Investigation หมายถึงผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ซึ่งก็คือคนที่มีอาการและประวัติเสี่ยงต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ช่วยลดปัญหาคอขวดที่ประชาชนจำนวนมากรอรับการตรวจที่เห็นผลทันที่ ทั้งนี้ นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอําเภอคลองใหญ่ จึงร่วมกับกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่

และหน่วยงานราชการได้อนุมัติแล้ว จะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ชุดแพทย์ชุดตรวจโควิด-19 ได้ทํางานแบบเร่งด่วนได้ในภาย 15 นาที โดยมี นายสราวุฒิ บุญฤทธิ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ พร้อมคณะแพทย์ร่วมรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ชุด Rapid Test จากนั้นทางนายอําเภอคลองใหญ่ได้กล่าวขอบคุณผู้ที่ร่วมบริจากจักซื้ออุปกรณ์การแพทย์ชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วนให้กับโรงพยาบาลคลองใหญ่และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งนี้ทางนายอําเภอคลองใหญ่ได้แจ้งในที่ประชุมกับกํานัน ผู้ใหญ่บ้านได้วางมาตรการคุมเข้มสั่งการให้กับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกตําบลในพื้นที่มั่นตรวจสอบหมู่บ้านของตนเอง เฝ้าระวังประชาชนที่แปลกหน้าหรือได้เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงให้รายงานตัวและกักตัว 14 วัน ภายในบ้านห้ามเดินทางไปไหนมาไหนจนถึงครบ 14 วัน หรือรายงานทางอําเภอในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ถ้าประชาชนคนไหนรู้ตัวว่าติดเชื้อโควิด-19 และปิดไลน์ไม่เปิดเผยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ให้รับทราบ ทางนายอําเภอคลองใหญ่เอาจริงเอาจังและจะดําเนินคดีตามกฎหมายทันที่รู้แล้วปิดบัง นายอําเภอคลองใหญ่ยังได้กล่าวว่า จะต้องมีการเตรียมความพร้อมโรงพยาลสนามไว้รอรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่อีกจํานวน 30 เตียง และยังหาสถานที่ที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นสถานที่ใดที่ปันจุผู้ป่วยได้ 30 เตียง ถ้าหาไม่ได้คงจะเป็นสถานที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ต่อไป/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด