ข้าราชการไทยข่าวต่างประเทศช่วยชาวบ้านป้องกัน COVID-19

สหรัฐอเมริกามอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ให้แก่ มฟล.ผ่านสถานกงสุลเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมในภาคเหนือ

สหรัฐอเมริกามอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ให้แก่ มฟล.ผ่านสถานกงสุลเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมในภาคเหนือ

เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายฌอน โอนีลล์ กงศุลใหญ่ประจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนในนามรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ส่งมอบวัสดุด้านการสาธารณะสุข สำหรับชุดป้องกันไวรัสจากโรคติดเชื้อปอดอักเสบ หรือ โควิด-19 ส่วนบุคคล รวมมูลค่า 14,500 เหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณ 450,000 บาท โดยได้ส่งมอบให้กับ รศ.ดร.ชยยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้แทนนรับมอบ ที่อาคารอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งต่อให้กับสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการดำเนินโครงการป้องกันภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสปอดอักเสบ 2019 หรือ โควิด-19 ในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย

โดยวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทุนในการจัดซื้อ โดยคณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย (จัสแมกไทย) ที่เล็งเห็นความจำเป็นในการอุดหนุนเพื่อสร้างความเท่าเทียมในระดับพื้นที่ ในฐานะมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีอย่างใกล้ชิดและยาวนาน

นายฌอน โอนีลล์ กงศุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การช่วยเหลือในครั้งนี้ จะช่วยป้องกันสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสถานกงศุลใหญ่สหรัฐอเมริกาในเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยนวัตกรรมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยทางศูนย์วิจัยและพันธมิตรเครือข่าย ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติใน จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้แก่แรงงานข้ามชาติ แลกลุ่มชาติพันธุ์ ประมาณ 29,000 คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย ระหว่างเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งโครงการนี้ จะช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง ถึงมาตราการต่าง ๆ ในการป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทยได้ด้วย

กงศุลใหญ่สหรัฐอเมริกา กล่าวในตอนท้ายด้วยว่า “นอกจากนี้ ยังได้มีการนำชุดป้องกันโควิด – 19 ซึ่งเป็นชุดสำหรับเด็กแรกเกิด นับเป็นสิ่งที่ครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดจำเป็นต้องใช้ และหาซื้อได้ยาก เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กได้รับเชื้อ หรือที่ติดเชื้อไวรัสได้ อย่างไรก็ตาม ทางรัฐบาลสหรัฐ ก็จะได้มีการประสานงานและให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราก็ยินดีที่ได้ช่วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการริเริ่มที่สำคัญนี้ เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้สานสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น และยืนยาวระหว่างสหรัฐฯ และไทย ผ่านความร่วมมือด้านสาธารณสุขในครั้งนี้ ”

เครดิต / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ทีมข่าวเฉพาะกิจ ทั่วไทยนิวส์ จ.เชียงราย รายงาน