COVID-19ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ตราด – ชาวคลองใหญ่สนใจฉีดวัคซีนจํานวนมากบรรยากาศคึกคักเต็มสถานที่วัดคลองใหญ่

ตราด/ชาวคลองใหญ่สนใจฉีดวัคซีนจํานวนมากบรรยากาศคึกคักเต็มสถานที่วัดคลองใหญ่ โรงพยาบาลคลองใหญ่ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีน Sinovac เข็มแรกให้กับประชาชนต่อเนื่อง หลังได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมจำนวน 600โดส

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา วันที่ 4 ส.ค. 64 อ.คลองใหญ่ จ.ตราดโดยโรงพยาบาลคลองใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขอําเภอคลองใหญ่ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ต่อเนื่อง โดยยังคงใช้พื้นที่สถานที่วัดคลองใหญ่(ศาลศิริวงษ์วัดคลองใหญ่) อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เป็นสถานที่ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 สำหรับการฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นการการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มแรกของประชาชนที่ร่วมฉีดวัคซีนซิโนแวค จำนวน 600 โดส ให้กับเป้าหมายผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่มีคิวหมอพร้อมในระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2564 โดยมีนายสราวุฒิ บุญฤทธิ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ เจ้าหน้าที่

สาธารณสุขอําเภอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและพบปะประชาชนที่มารอฉีดวัคซีน ในขณะที่ นายสราวุฒิ บุญฤทธิ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่เจ้าหน้าที่ อสม.และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 ฐานเขาวงษ์นำกําลังพลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมทั้งแนะนำเรื่องข้อปฏิบัติ การสังเกตอาการหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองใหญ่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอําเภอ รวมทั้งอาสาสมัคร อสม.
สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ดังกล่าวได้มีการปรับการดำเนินงาน โดยมีการตั้งจุกคัดกรองและแจกบัตรคิวให้กับประชาชน บริเวณสถานที่ศาลาศิริวงษ์วัดคลองใหญ่ เพื่อลดความแออัดของประชาชน ทั้งนี้การฉีดวัคซีนดังกล่าวของอําเภอคลองใหญ่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมจากกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 600 โดส โดยได้มีการฉีดวัคซีนผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในวันนี้จํานวน 600 ราย เข้าฉีดวัคซีนเข็มแรกและเข็มที่ 2 ในเดือนกันยายน ในวันที่ 1 กันยายน 2564 ต่อไป นาวาตรี ฉนํา เข็มขาว ผู้สูงอายุวัย 80 ปี ได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวว่าในการเตรียมความพร้อมที่จะมาฉีกวัคซีนในครึ้งนี้ จะต้องพักผ่อนให้เพียงพอและจะต้องไม่มีความดันร่างกายสมบูรณ์ถึงจะเข้ามารับฉีดวัคซีนได้ นาวาตรี ฉนํา จึงได้บอกให้ประชาชนที่จะเข้ามาฉีดวัคซีนในครั้งนี้สบายใจได้ปกติดีไม่มีปัญหาอะไรเพื่อความสบายใจของตัวท่านเองครับ/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด