ข่าวพาดหัวป้องกัน COVID-19

อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จัดกิจกรรมนายอำเภอพาเที่ยวตามวิถีใหม่ (New Normal) ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจวิกฤติโควิด -19

อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จัดกิจกรรมนายอำเภอพาเที่ยวตามวิถีใหม่ (New Normal) ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจวิกฤติโควิด -19

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด นำผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนายอำเภอพาเที่ยวตามวิถีใหม่ (New Normal) ที่จัดขึ้นภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจวิกฤติโควิด -19 ซึ่งอำเภอแหลมงอบดำเนินการจัดขึ้นโดยเป็นทริปท่องเที่ยวนำร่องใน 2 ชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแหลมงอบ โดยมี พ.อ.อ.กฤษกร แจ้งเนตร ปลัดอําเภอแหลมงบ จังหวัดตราด กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง และชุมชนบ้านแหลมมะขามเข้าร่วม


นายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอแหลมงอบ กล่าวว่า การจัดโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจวิกฤติโควิด -19 ในครั้งนี้ เป็นทริปท่องเที่ยวนำร่อง เพื่อเป็นการนำทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนภายหลังจากวิกฤติโควิด -19 เริ่มคลี่คลาย ประกอบกับจังหวัดตราดเป็น 1 ใน 9 จังหวัดตราดที่ปลอดจากผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทางอำเภอแหลมงอบจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีนำผู้สนใจเดินทางท่องเที่ยว ชุมชนบ้านธรรมชาติล่าง ที่ประชาชนในพื้นที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่าง ซึ่งมีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวชุมชนตลอดทั้งวัน อาทิ กิจกรรมผลิตภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากกาบหมาก กิจกรรมทำผ้ามัดย้อม

รวมทั้งยังสามารถเดินชมปะการังน้ำตื้นตามแนวชายฝั่งทะเลของบ้านธรรมชาติล่างยามที่น้ำลง นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวที่ในอนาคตจะมีการสร้างเป็นร้านกาแฟให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามโดยเฉพาะในยามพระอาทิตย์ตก มองเห็นเกาะช้าง และเกาะช้างน้อย อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมนายอำเภอพาเที่ยวในครั้งนี้ยังได้มีการนำเที่ยวชมชุมชนบ้านแหลมมะขาม ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง บ้านหุ่นไม้กระดาน อุโบสถวัดแหลมมะขาม พิพิธภัณฑ์ของเก่าภายในวัดแหลมมะขาม รวมทั้ง “โต๊ะวาลีย์” ศาสนสถานที่สำคัญของชาวมุสลิม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสัมผัสวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน การวางลอบปู กิจกรรมงมหอยปากเป็ด การเก็บลอบปู ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอีกด้วย

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าว จ.ตราด