ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านป้องกัน COVID-19

จังหวัดเชียงรายร่วมกับสภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 2019 วันที่สาม

จังหวัดเชียงรายร่วมกับสภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 2019 วันที่สาม

เช้าวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มพระราชทาน ที่บริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยงราย นางวัลภา สุขศิริมัช รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี และมีประชาชนมาเข้ารับมอบอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มพระราชทาน เป็นจำนวนมาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานน้ำพระทัยด้วยพระเมตตาแก่ปวงชนชาวไทยและแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานรับจ้างในประเทศไทยที่กำลังประสบผลกระทบจากการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสปอดอักเสบโควิด 2019 หรือ covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและการดำเนินชีวิตของประชาชน ด้วยทรงอนุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 2019 ที่จังหวัดเชียงราย เป็นลำดับที่ 7 สืบเนื่องจากสภากาชาดไทย ได้บูรณาการร่วม ระหว่างสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สำนักงานจัดหารายได้ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักบริหาร ร่วมสนับสนุนภารกิจการจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ด้วยการจัดทำอาหารกลางวันแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ยากไร้และยากจน รวมถึงคนต่างด้าวที่ตกงานไม่มีรายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสปอดอักเสบโควิด-19 ด้วยการประกอบอาหารปรุงสุกที่สด สะอาด สอดคล้องกับหลักอนามัย แจกจ่ายไปยังผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกระจายแบ่งปันอาหารไปยังประชาชนและแรงงานต่างด้าวลงไปถึงประชาชนที่เดือดร้อนจริง ในมื้อเที่ยงวัน วันละ 2,200 ชุด พร้อมกับกระจายไปยังผู้ป่วยติดเตียงในที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่

อีกทั้ง ยังได้จัดซื้อและใช้วัตถุดิบ ผลผลิต และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากท้องถิ่นในพื้นที่ อันเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านจากชุมชน ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคสมทบการประกอบอาหารได้อีกด้วย รวมทั้ง ได้ใช้รูปแบบการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด สะดวก ปลอดภัย ภายใต้หลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน บุคลากรมีการแต่งกาย สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัยและสวมถุงมือ รวมทั้งการแจกจ่ายที่ได้มีการดำเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ด้วย ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

สำหรับ รายการอาหารกล่องพระราชทานในวันนี้ ได้แก่ ข้าวสวย ผัดกระเพลาไก่ ไข่ต้ม น้ำดื่ม และยาสีฟันพร้อมแปรงสีฟัน โดยเปิดรับวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปในแต่ละวันมาสมทบการผลิตอีกด้วย ซึ่งประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนต่างมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยต่อประชาชน ในยามที่ทุกประเทศทั่วโลกประสบภาวะวิกฤต ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและต้องเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจ

ในโอกาสนี้ นางวัลภา สุขศิริมัช รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยงราย พร้อมด้วยคณะยังได้ลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกและชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ VOVID-19 แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย และยังได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์ในการสนับสนุนจัดซื้อวัตถุดิบในการปรุงอาหาร จากพระไพศาลประชาทร วิ. พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ที่เมตตา จำนวนเงินทั้งสิ้น 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาท) อีกด้วย

สำหรับเป้าหมายการรับอาหารกล่องพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับผู้ป่วยติดเตียง โดยในแต่ละวันจะหมุนเวียนไปมอบอาหารกล่องพระราชทานกระทั่งครบทุกอำเภอทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดเชียงรายตามลำดับ ดังนี้ คือ
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ลาว และเทศบาลนครเชียงราย
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย และเทศบาลนครเชียงราย
วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย และเทศบาลนครเชียงราย
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 อำเภอพาน อำเภอป่าแดด และเทศบาลนครเชียงราย
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 อำเภอแม่สาย อำเภอแม่ฟ้าหลวง และเทศบาลนครเชียงราย
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า และเทศบาลนครเชียงราย
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล และเทศบาลนครเชียงราย
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และเทศบาลนครเชียงราย
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 อำเภอเชียงแสน อำเภอดอยหลวง และเทศบาลนครเชียงราย
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น และเทศบาลนครเชียงราย
และวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 อำเภอพาน อำเภอเมืองเชียงราย และเทศบาลนครเชียงราย

โดยครัวพระราชทาน ได้จัดตั้ง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังแรก ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ยากไร้และยากจน ในระหว่างวันที่ 20 ถึง 29 กรกฎาคม 2563 พร้อมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 สภากาชาดไทย จึงขอเชิญชวนประชาชนในผู้ยากจนและยากไร้ในกลุ่มเป้าหมายมารับอาหารพระราชทานในครั้งนี้ตามที่ได้แจ้งกำหนดนัดหมายต่อไป

เครดิต / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ทีมข่าวทั่วไทยนิวส์ จ.เชียงราย รายงาน