ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกป่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ภายใต้ชื่อ กองทัพเรือ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกป่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ภายใต้ชื่อ กองทัพเรือ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
วันนี้ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.19 น. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พิธีเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “กองทัพเรือ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่ และคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือ ตลอดจนกำลังพลกองทัพเรือ ร่วมในกิจกรรม ซึ่งผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือ สวมหน้ากากพระราชทานเข้าร่วมในพิธี


ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้นำกำลังพลกองทัพเรือที่เข้าร่วมพิธี ถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และนำกล่าวคำปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ก่อนเป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “กองทัพเรือ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ รวมทั้งกำลังพลกองทัพเรือ ร่วมกันปลูกต้นไม้และปลูกป่าฯ ในพื้นที่กองทัพเรือ พื้นที่สาธารณะ ที่ศาสนสถาน และที่ดินของกำลังพลกองทัพเรือ จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 1,070,659 ต้น โดยที่มาของจำนวนต้นไม้ที่ปลูก สื่อความหมายว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 10) ทรงมีพระชนมายุ 70 พรรษา ในปี พ.ศ.2565 โดยทรง สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) โดยกำหนดให้มีการดำเนินการในห้วงวันสำคัญต่าง ๆ อาทิ วันต้นไม้แห่งชาติ วันอาภากร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันกองทัพเรือ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันสถาปนาหน่วย และวันสำคัญอื่น ๆ โดยในวันนี้นับเป็นการเริ่มดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าฯ โดยพร้อมเพรียงกันในพื้นที่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (พื้นที่จัดกิจกรรมหลัก) ทัพเรือภาคที่ 2 ทัพเรือภาคที่ 3 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ


ซึ่งการปลูกต้นไม้และปลูกป่าในวาระ การจัดพิธีเปิดโครงการฯ ได้กำหนดแบ่งมอบความรับผิดชอบให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือและหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ ตามสัดส่วนของจำนวนกำลังพลในพื้นที่ และศักยภาพของแต่ละหน่วย รวมทั้งสอดคล้องกับการแบ่งมอบความรับผิดชอบการปลูกต้นไม้และปลูกป่าในโครงการฯ รวมจำนวน 10,689 ต้น (จำนวนต้นไม้ที่ปลูกสื่อความหมายว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระชนมายุ 68 พรรษา สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9) โดยในส่วนของพื้นที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ซึ่งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมหลักมีการปลูกต้นไม้ จำนวน 236 ต้น ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง จำนวน 68 ต้น ไผ่ซางหม่น จำนวน 68 กอ ต้นตะแบกและต้นไม้อื่น ๆ จำนวน 100 ต้น

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก