ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวจิตอาสา

จันทบุรี – สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ เหล่ากาชาด และ แม่บ้านมหาดไทย จ.จันทบุรีจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ เหล่ากาชาด และ แม่บ้านมหาดไทย จ.จันทบุรีจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค บรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

บ่ายวันนี้ ( 12 ส.ค.64 ) ที่ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองจันทบุรี สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดจันทบุรี และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี นำโดยนางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาด และ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี ได้จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2564

ตามโครงการ สมาคมสังคมสงเคราะห์ฯ 55 ปี ใต้ร่มพระบารมี แจก ข้าวเหนียวไก่ทอด ข้าวไข่เจียว ขนม นม ถุงยังชีพ ฟรี แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 และ ประชาชนทั่วไป ถวายเป็นพระราชกุศล มีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองจันทบุรี อส. ตำรวจ และจิตอาสาร่วมจัดระเบียบผู้เข้ารับสิ่งของภายใต้มาตรการเว้นระยะห่าง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ผู้รับมีความสุข และปลอดภัย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก