ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัววัคซีน

มทบ.37 ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับน้องทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2564 เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มทบ.37 ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับน้องทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2564 เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2564 เวลา 08.30 น. พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.37 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจน้องทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2564 สังกัด มทบ.37 และ ร.17 พัน.3 ในพระองค์ฯ ในการฉีดวัคซีน AstraZeneca เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการดำเนินการดังกล่าว

เป็นการฉีดวัคซีนฯ เข็มที่ 2 ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบกที่มีความมุ่งหมายในการป้องกัน, พิทักษ์กำลังพล และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อลดอัตราการติดเชื้อและการสูญเสียชีวิต ณ อาคาร ร้อย.มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จว.ช.ร. ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการร่วมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อโรคติดเชื้อฯ แล้ว น้องทหารกองประจำการ ยังจะเป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือประชาชน เมื่อประสบเหตุภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงการพัฒนา ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ จว.ช.ร. และ ยังสร้างความอุ่นใจแก่ครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักของกำลังพลต่อไป

บิ๊กบัง ทั่วไทยนิวส์ / จ.เชียงราย รายงาน