ข่าวพาดหัวความเชื่อท่องเที่ยว

จังหวัดอุตรดิตถ์ขอเชิญเช่าบูชา วัตถุมงคล เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก รุ่น 237 ปี พ่อกลับบ้าน

จังหวัดอุตรดิตถ์ขอเชิญเช่าบูชา วัตถุมงคล เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก รุ่น 237 ปี พ่อกลับบ้าน คุณมีแล้วหรือยัง ถ้ายังติดต่อได้เลยครับที่สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
วัตถุมงคลพระยาพิชัยดาบหักรุ่น” 237 ปี พ่อกลับบ้าน”มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินรายได้จากการจำหน่ายวัตถุมงคลไปพัฒนาบ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหัก ณ บ้านห้วยคา ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรแห่งใหม่ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่มาใช้ในการดำรงชีวิตเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นและนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งไปจัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ และรายได้ส่วนหนึ่งนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์


สำหรับพื้นที่ พิพิธภัณฑ์บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหักมีพื้นที่อยู่ที่ 327 ไร่ และการสร้างวัตถุมงคลพระยาพิชัยดาบหัก รุ่น” 237 ปี พ่อกลับบ้าน” ถือว่าเป็นมงคล กับคนอุตรดิตถ์ วัตถุมงคลที่จะ จำหน่ายให้บูชา รุ่น 237 ปีพ่อกลับบ้าน จะเป็นรูปทรง ดอกจำปี มีเหรียญ ขนาด 4 เซนติเมตรกับ 2.5 เซนติเมตร เหรียญพระยาพิชัยดาบหักขนาด4 cm เนื้อทองคำหนักประมาณ 16 กรัมตามจำนวนที่สั่งจอง ราคาบูชา 40,000 บาท เหรียญพระยาพิชัยดาบหักขนาด 4 เซนติเมตรเนื้อเงินหน้าทองคำแท้ จำนวนที่สร้าง 1237 เหรียญราคาบูชา 3,000 บาทเหรียญพระยาพิชัยดาบหักขนาด 4 เซนติเมตรเนื้อเงินจำนวนสร้าง 1237 เหรียญราคาบูชา 2,000 บาทเหรียญพระยาพิชัยขนาด 4 cm เนื้อนวโลหะหน้าทองคำแท้จำนวนที่จัดสร้าง 1237 เหรียญราคาบูชา 1,500 บาท เหรียญพระยาพิชัยขนาด 4 cm เนื้อนวโลหะหน้าเงินจำนวนจัดสร้าง 1237 เหรียญราคาบูชา 800 บาทเหรียญพระยาพิชัยขนาด 4 cm เนื้อนวโลหะจำนวนจัดสร้าง 2237 เหรียญราคาบูชา 500 บาทเหรียญพระยาพิชัยขนาด 4 cm ซาตินขาวจำนวนจัดสร้าง 4237 เหรียญราคาบูชา 300 บาทเหรียญพระยาพิชัยดาบหักขนาด 4 cm ซาตินแดงจำนวนจัดสร้าง 4237 เหรียญราคาบูชา 300 บาท เหรียญพระยาพิชัยขนาด 4 cm เนื้อทองแดงจำนวนจัดสร้าง 40,237 เหรียญบูชา 150 บาท เหรียญพระยาพิชัยขนาด 2.5 cm ทองคำแท้หนักประมาณ 6 กรัมราคาบูชา 20,000 บาท เหรียญพระยาพิชัยขนาด 2.5 cm เนื้อเงิน 3237 เหรียญราคาบูชา 1,000 บาทเหรียญพระยาพิชัยขนาด 2.5 cm เนื้อนวโลหะจำนวนจัดสร้าง 3237 เหรียญราคาบูชา 300 บาทเหรียญพระยาพิชัยขนาด 4 cm ซาตินขาว 4237 เหรียญราคาบูชา 200 บาทเหรียญพระยาพิชัยขนาด 4 cm ซาตินแดงจำนวนจัดสร้าง 4237 เหรียญราคาบูชา 200 บาทเหรียญพระยาพิชัยขนาด 2.5 เซนติเมตรทองแดงจำนวน สร้าง 1,5237 เหรียญ ราคาบูชา 100 บาทพระผงแร่เหล็กน้ำพี้พระยาพิชัยดาบหักจำนวนจัดสร้าง 10,237 เหรียญราคาบูชา 100 บาทพร้อมทั้งรูปหล่อเหมือน ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 427 องค์ให้บูชาองค์ละ 3,500 บาท ล็อกเก็ตพระยาพิชัยดาบหักผงแร่เหล็กน้ำพี้หลังยันต์ และดินบ้านเกิดจัดสร้าง 1, 237 เหรียญ ราคาบูชา 400 บาทพระชุดกรรมการขนาด 4 เซนติเมตรเนื้อทองคำขาวนวโลหะทองแดงหน้าทอง ทองแดงหน้าเงิน จัดจ้าง 3237 ชุดราคาบูชา 1,200 บาท พระชุดกรรมการขนาด 2.5 cm เนื้อทองแดง จำนวนจัดสร้าง 3237 ชุด ราคาบูชา 600 บาท พระผงชุดกรรมการหน้ากากทองหน้ากากเงินผงแร่เหล็กน้ำพี้จัดสร้างจำนวน 3237 ชุดราคาบูชา 500 บาท โดยได้มีพิธีพุทธาภิเษก ไปเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่พิพิธภัณฑ์บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก บ้านห้วยคา ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และ ที่อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนิมนต์พระเถรานุเถระจำนวน 50 รูป ทำพิธี ปลุกเสกวัตถุมงคล

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน