ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ จ.ตราด

 

ตราด – ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ จ.ตราด
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมชาญชลรีสอร์ท นาวาเอกนฤพนธ์ วิไลธัญญา รอง ผอ.ศรชล.จว.ตราด ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 เดินทางเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมีผู้ประกอบการเรือประมง จำนวน 50 ราย

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมตามแผนงานการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีนาวาเอกศรีอนันต์ โมทะจิตร ผอ.กองสารนิเทศ สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตระหนักรู้ในความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สิทธิอธิปไตย เขตอำนาจ และสิทธิในการแสวงหา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในเขตทางทะเลตามพื้นที่ต่างๆ และการแจ้งข้อมูลข่าวสารทางทะเล เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของ ศรชล.ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล อีกทั้งเพื่อเป็นการพบปะกลุ่มผู้นำมวลชนในพื้นที่ เช่น ตำรวจน้ำ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 ประมงคลองใหญ่ ด่านศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง จ.ตราดทช. และนายกสมาคมประมง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของ ศรชล. ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างกับประชานต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด