ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรม MOU เครือข่าย RISMEP พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น

 

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรม MOU เครือข่าย RISMEP พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การตลาดออนไลน์สู้วิกฤตโควิด – 19 และเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือเครือข่าย RISMEP จังหวัดเชียงราย ที่โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ถนนสหมิตร ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

การสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ยั่งยืน นำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

เครือข่าย RISMEP จึงได้จัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือ ระหว่าง 20 หน่วยงานประกอบด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ศูย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 สวทช.เครือข่ายภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล สาขาภาคเหนือตอนบน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย สาขาเชียงราย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาจังหวัดเชียงราย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย หอการค้าจังหวัดเชียงราย ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสำนักนวัตกรรมและศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันดำเนินการสร้างเสริมความแข็งแกร่งของระบบส่งเสริม SMEs แบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหรือกลไก RISMEP โดยแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินงานร่วมกันให้เป็นรูปประธรรม และเพื่อประชาสัมพันธ์เครือข่าย RISMEP จังหวัดเชียงราย ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยิ่งขึ้นต่อไป

จากนั้น ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ สู้วิกฤตโควิด – 19 รับฟังบรรยายพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และกลยุทธ์การปรับตัวเจาะกลุ่มผู้บริโภคในธุรกิจต่าง ๆ และเครื่องมือการตลาดออนไลน์ที่ใช้ในการฝ่าวิกฤต โดยนายภูวเรศ ทรายสมุทร และกิจกรรม workshop กลยุทธ์ Facebook Marketing เจาะตลาดทำ Content ให้โดนใจผู้บริโภคในยุค New Normal และการทำ CRM มัดใจลูกค้าโดยใช้เครื่องมือ Digital marketing ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของการยกระดับความสามารถในการแข่งขันที่จะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในที่สุดต่อไปด้วย

เครดิต / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ทีมข่าวทั่วไทยนิวส์ รายงาน