ข่าวพาดหัวเศรษฐกิจ

กรมอนามัยลงพื้นที่สวนนงนุชตรวจมาตรฐานป้องกันโควิดศูนย์ประชุมนานาชาติ

กรมอนามัยลงพื้นที่สวนนงนุชตรวจมาตรฐานป้องกันโควิดศูนย์ประชุมนานาชาติ
วันนี้ 23 ก.ค.63 นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก (สสปน.) และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกิจการประเภทอุตสาหกรรมไมซ์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ NiCE สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยาพร้อมคณะทำงานร่วมในการเยี่ยมชมมาตรการป้องกัน
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดงานประชุม งานแสดงสินค้า และงานนิทรรศการ อีกทั้งเพื่อรับรองความพร้อมสถานประกอบการและสร้างความมั่นใจในการดำเนินกิจกรรมและการจัดงานไมซ์ หรือ MICE Meeting Incentive Convention Exhibition หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ สำหรับ ไมซ์ (MICE ) เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

โดยเฉพาะโครงการของ ECC ที่กำลังเกิดขึ้นของรัฐบาล ซึ่งมาตรการต่าง ๆมี่สวนนงนุชได้มีการดำเนินการ โดยเฉพาะการเตรียมพื้นที่ในการรองรับการพี่น้องประชาชนทั้งที่จะมาประชุมสัมมนาและพักอาศัย สามารถที่จะดำเนินการได้ตามที่ ศบค.กำหนด โดยความมั่นใจในการดูแลมาตรการเหล่านี้ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้การผู้ใช้บริการมีโอกาสรับเชื้อต่าง ได้น้อยมาก ทั้งยังเป็นการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าอยู่ตลอดเวลา ขณะอยู่ในพื้นที่รวมถึงการเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดในจุดที่มีการสัมผัสบ่อย และการล้างมืออยู่บ่อยๆ


นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยากล่าวว่าสวนนงนุชพัทยาเราให้ความสำคัญด้านความสะอาดของสถานที่ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ ผู้จัดงาน พนักงานและผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากตลอดเวลา จัดให้มีจุดบริการล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด ตามเกณฑ์ตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน การลงทะเบียนไทยชนะเพื่อเป็นยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ก่อนเข้าและออกจากสถาน ซึ่งจะสามารถติดตามคนที่อยู่ในพื้นที่เพื่อมาตรวจสอบได้

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก