ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

ฐานทัพเรือสัตหีบเปิดสนามยิงปืนให้กำลังพลพัฒนาทักษะการใช้อาวุธประจำกาย

ฐานทัพเรือสัตหีบเปิดสนามยิงปืนให้กำลังพลพัฒนาทักษะการใช้อาวุธประจำกาย
พลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดสนามยิงปืน ฐานทัพเรือสัตหีบ อย่างเป็นทางการ ณ สนามยิงปืน ข้างเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะผู้บังคัญชา ข้าราชการ ทหาร เข้าร่วมในพิธีเปิด
ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปี 2563

ได้กำหนดกรอบทิศทาง และแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม สำหรับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และกำลังพลของกองทัพเรือ/ ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพ/3 องค์ 1ด้าน คือ/ องค์บุคคล องค์วัตถุ องค์ยุทธวิธี และด้านการบริหารจัดการ นั้นในด้านองค์บุคคล มุ่งเน้น ขยายขีดความสามารถของกำลังพลในการพัฒนางาน สวัดิการกีฬา เฉพาะหน่วยในพื้นที่สัตหีบ ให้จัดทำลู่จักรยาน ลู่วิ่งสนามพารามอตอร์ และสนามยิงปืน ภายในหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ อันจะช่วยให้ ประชาชนได้มีส่วนร่วม สร้างจิตใจที่เข้มแข็งและดีงามไปพร้อมกับกองทัพเรือผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ จึงได้กรุณาแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงาน เพื่อถ่ายทอดนโยบายดังกล่าว โดยกำหนดให้ ใช้พื้นที่ ในความรับผิดชอบ ของรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ

สร้างสนามยิงปืนพก ระยะ 25 หลา จำนวน 10 สายยิง ซึ่งออกแบบให้เป็น สนามฝึก ยิงทำนองรบได้ด้วยโดยได้ผ่านการประเมินคุณภาพ จาก กรมสรรพวุธ ทร. และทดสอบการยิงด้วยกระสุนจริง เรียบร้อย พร้อมที่จะให้กำลังพลใช้พัฒนาทักษะและฝึกฝน การใช้อาวุธประจำกาย ต่อไป
โดยสนามยิงปืนฐานทัพเรือสัตหีบแห่งนี้ ไม่มีกระสุนจำหน่ายมีเพียงเป้าและการล้างปืนเท่านั้น สำหรับสิทธิในการใช้สนามยิงปืนแห่งนี้ จะให้ยิงเฉพาะข้าราชการ ยังไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการ

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก