ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

ศรชล.ภาค 1 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

ศรชล.ภาค 1 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563
กองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ ( กร.) จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดย พล.ร.อ.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผบ.กร. เป็นประธานในพิธี ฯ และเรียนเชิญ หน.นขต.ทร. ในพื้นที่สัต หีบ ศรชล.ภาค 1 และหน่วยงานในพื้นที่สัตหีบ รวมทั้งนายทหารราชองครักษ์ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 22 ก.ค.63 ณ บริเวณหน้า บก.กร.


ประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะและถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราช การที่ดี เป็นพลังของแผ่นดิน พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร 69 รูป ปล่อยนก 69 ตัว และพิธีเจริญพระพุทธมนต์
การนี้ พล.ร.ท.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผอ.ศรขล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1 คุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทรภ.1 พร้อมด้วย พล.ร.ต.ชาติชาย ทองสะอาด ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1 และคู่สมรส รวมทั้งข้าราชการในสังกัด ศรชล. ภาค 1 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระ บาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ภาพ/ข่าว: กองสารนิเทศ ฝอ.สน. ศรชล.ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645