ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

สระแก้ว-นายภูสิตรัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สระแก้ว-นายภูสิตรัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ของหน่วยงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว โดยมี นางสาวนงเยาว์ ศรีฉันทะมิตร พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว และผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังได้ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชปณิธาน

กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ เยี่ยมชมกระบวนการวิธีการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แนวคิดสืบสาน รักษา และต่อ ยอด ประกอบกับพระราชดำริ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจ และการเพาะเลี้ยงไหม อีรี่ ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยมี พันเอกเสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว ให้การต้อนรับคณะของผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และพาเยี่ยมชมโครงการต่างๆและกิจกรรมต่างๆภายในโครงการ กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว

นายยุทธนา พึ่งน้อย / ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว