ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ผบ.มทบ.37 เป็นประธานในพิธีปิดการเรียกกำลังพลสำรอง “เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูฝึก นศท. ประจำปี 2564

ผบ.มทบ.37 เป็นประธานในพิธีปิดการเรียกกำลังพลสำรอง “เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูฝึก นศท. ประจำปี 2564


เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2564 เวลา 14.00น. พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.37 เป็นประธานในพิธีปิดการเรียกกำลังพลสำรอง “เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูฝึก นศท. ประจำปี 2564” พร้อมทั้งได้ประดับเครื่องหมายมวลชนสัมพันธ์, มอบใบประกาศเกียรติคุณ และกล่าวให้โอวาทกับกำลังพลทั้ง 9 นาย ณ ห้องเกียรติยศช้างเผือก นฝ.นศท.มทบ.37 ต.รอบเวียง อ.เมือง จว.ช.ร. ทั้งนี้ การดำเนินการพิธีดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บิ๊กบัง ทั่วไทยนิวส์ / จ.เชียงราย รายงาน