COVID-19ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

สมุทรปราการ – ยอดผู้ติดเชื้อในสมุทรปราการวันนี้สูงเกินสองพันขณะที่วันนี้มีเสียชีวิตเพิ่ม 41 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อในสมุทรปราการวันนี้สูงเกินสองพันขณะที่วันนี้มีเสียชีวิตเพิ่ม 41 ราย

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการ ประวันนี้ที่ 25 สิงหาคม 2564 พบว่ามีผู้ติดเชื้อสูงถึง 2,237 ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่ 1,884 ราย แยกเป็นอำเภอเมือง 891 ราย อำเภอพระประแดง 307 ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 85 ราย อำเภอบางพลี 335 ราย อำเภอบางบ่อ 65 ราย อำเภอบางเสาธง 201 ราย และรัยเข้ารักษาต่อในสมุทรปราการ 353 ราย และวันนี้มียอดเสียชีวิตสูงถึง 41 ราย เป็นเพศชายจำนวน25 ราย เป็นเพศหญิงจำนวน 16 ราย อายุระหว่าง 31 – 93 ปี ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน มาจนถึงปัจจุบันรวมแล้ว 71,937 ราย จากสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่พุ่งสูงขึ้นทุกวันรวมทั้งผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วเสียชีวิตบางรายเสียชีวิตคาบ้าน โดยที่ไม่มีโรคประจำตัว สร้างความหวั่นวิตกให้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มีอายุระหว่าง 18 – 59 ปี และไม่ได้อยู่ในกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เลยแม้แต่เข็มเดียว ต่างวอนให้ภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ

***********************

สุรศักดิ์ คงสินธ์ / ธนวัต นาคขำ จ.สมุทรปราการ 089-6955389