ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวจิตอาสา

เขื่อนภูมิพลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เขื่อนภูมิพลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เขื่อนภูมิพลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องภูหลวง อาคารประชาสัมพันธ์ เขื่อนภูมิพล โดยมี นายวีระศักดิ์ ศรีกาวี ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร พร้อมนำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ อ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพรและกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


นอกจากนี้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานยังได้ร่วมกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด จำนวน 1,000,069 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ณ บริเวณหาดหัวหินและท่าเรือยกซุง อีกทั้งร่วมพิธีปลูกต้นยางนา จำนวน 69 ต้น ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วังกระเจา) เพื่อเป็นการรักษาดูแลระบบนิเวศ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำ อีกทั้งอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพข่าว ปชส.เขื่อนภูมิพล
สมภพ ฝึกฝน รายงาน