ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563

 

 

เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ นายวุฒิไกร สร่างนิทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

 


กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ผ่านระบบถ่ายทอดสดจากสำนักงานกลาง กฟผ. จังหวัดนนทบุรี ไปยังหน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่น รวมจำนวน 161,068 ตัว (ปลาบึก จำนวน 68 ตัว) และพันธุ์ปลาอื่น ๆ 161,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำน่าน ณ บริเวณอาคารกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ (หลังใหม่) กิจกรรมปลูกต้นกัลปพฤกษ์ และต้นรวงผึ้ง รวมจำนวน 350 ต้น ณ บริเวณแนวฝั่งขวาแม่น้ำน่าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี นอกจากนี้จัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต สนับสนุนสภากาชาดไทย ณ ห้องมณีน่าน ร้านอาหารระเบียงน่านเขื่อนสิริกิติ์ มีผู้บริจาค จำนวน 24 คน ซึ่งได้โลหิตทั้งสิ้น 10,500 มิลลิลิตร และกิจกรรมสัปดาห์พัฒนาหมู่บ้านเขื่อนสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 21 – 27 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา    ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน