ข้าราชการไทยจิตอาสา

จ.จันทบุรี นำจิตอาสาพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เกษตรกรชาวประมงพื้นบ้าน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์

จ.จันทบุรี นำจิตอาสาพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เกษตรกรชาวประมงพื้นบ้าน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์

ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เฉลิมพระเกียรติฯ

วันนี้ ( 24 ก.ค.63 ) ที่พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนบ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 2 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการทหาร ตำรวจ กอ.รมน./ มทบ.19 ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และชาวประมงพื้นบ้าน ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดจัดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2570โดยกำหนดพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟู และมีพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่ารวมกันจำนวนไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร สร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน โดยครั้งนี้ จังหวัดจันทบุรีได้ปลูกป่าโกงกางจำนวน 1 หมื่นต้น ในพื้นที่รวม 30 ไร่ อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดได้เชิญชวนประชาชนหรือหน่วยงานที่สนใจร่วมปลูกป่าและร่วมปลูกต้นไม้ สามารถสอบถามข้อมูลกล้าไม้ได้ที่สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนเพาะชำกล้าไม้ โทร.02-561-4292 – 3 ต่อ 5551 หรือ ขอรับกล้าไม้ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ในพื้นที่และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรีรวมทั้ง หน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่สนใจทุเข้าร่วมปลูกป่า ปลูกต้นไม้หรือจัดทำกิจกรรมฟื้นฟูป่า เช่น ทำฝาย ทำโป่งเทียม สามารถติดต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อกำหนดพื้นที่และขั้นตอนการดำเนินงานร่วมกัน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก