ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

ศรชล ภาค 1 ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศรชล ภาค 1 ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันนี้ 24 ก.ค.63 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ผอ.ศรชล.ภาค 1) เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล และนำข้าราชการในสังกัด กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 และลงนามในสมุดลงนามถวายพระพร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ ศรชล.ภาค 1 เข้าร่วมในพิธีฯ ณ อาคารกองบัญชาการ ศรชล.ภาค 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ได้กล่าวถวายพรชัย ในนามของข้าราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 ที่มาร่วมชุมนุมพร้อมเพรียงกันอยู่ ณ ที่นี้ ล้วนมีความปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎคม 2563 นี้
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝาละอองธุลีพระบาท ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก