ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเครื่องมือแบบบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเครื่องมือแบบบูรณาการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์

บ่ายวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเครื่องมือแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และการบูรณาการเครื่องจักรกลสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับหน่วยงานเอกชน องกรณ์ภาคีเครือข่าย มูลนิธิ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเผชิญเหตุสาธารณภัย และการสนับสนุนทรัพยากร เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันสถานการณ์ โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้

พร้อมกันนี้มี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ตลอดจนข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กรภาคีเครือข่ายอาสาสมัครรวม ถึงหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ในช่วงของกิจกรรม ประธานในพิธีได้กล่าวมอบนโยบายในโครงการเตรียมความพร้อมและเครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้แก่บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รวมถึง ได้ตรวจเยี่ยมกำลังพล และเครื่องจักรกลสาธารณภัย และชมการสาธิตการจำลองเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย แบบบูรณาการหน่วยงานในระบบเครือข่าย

จากนั้น ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมปล่อยขบวนรถของกำลังพล เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ของส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรสาธารณกุศล และภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวด้วยว่า ในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์สาธารณภัยต่าง ๆ ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และความเสียหายเป็นจำนวนมาก และประเทศไทย กำลังเข้าสู่ในช่วงฤดูมรสุม ในช่วงที่ฝนตกหนัก ก่อให้เกิดภัยต่าง ๆ เช่นน้ำป่าไหลหลาก อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ซึ่งภัยเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยตรง อีกทั้ง ที่ต้องเฝ้าระวังตลอดเวลา คือภัยจากแผ่นดินไหว ซึ่งในการเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม จึงให้ความสำคัญในการบูรณาการกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิต่าง ๆ ซึ่งการฝึกอบรมจะก่อให้เกิดทักษะในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และการสื่อสารร่วมกัน เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ในการสร้างความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติหน้าที่ ในการช่วยเหลือประชาชน เมื่อหากเกิดภัยพิบัติขึ้น จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังกล่าวต่อว่า จากการที่ได้ เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อม เครื่องจักรกล สาธารณภัยในครั้งนี้ จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในการรับมือกับภัยต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมั่นจากบุคลากรและเครื่องจักรกลที่มี รวมถึงประสบการณ์ในการกู้ภัย ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านมา อย่างเช่น เหตุการณ์แผ่นดินไหว เหตุการณ์กู้ภัย 13 ชีวิต ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ซึ่งเป็นการกู้ภัยระดับโลก ซึ่งจังหวัดเชียงรายสามารถเป็นจังหวัดต้นแบบของการแก้ปัญหาสาธารณภัย การกู้ภัย ในภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งการซักซ้อม และการเรียกแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆกับจังหวัดใกล้เคียง จึงเป็นสิ่งจำเป็น ในการถ่ายทอดประสบการณ์ ร่วมกัน การเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ดี ในการรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งภัยพิบัติ เป็นสิ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ เมื่อมีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมก็สามารถรับ มือกับภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงทีเป็นที่พึงพออย่างยิ่ง

ข่าว/ภาพ โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ทีมข่าวทั่วไทยนิวส์ จ.เชียงราย รายงาน