ข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านเศรษฐกิจ

สมุทรปราการ – นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าฯ จัดประกวดผ้ามัดย้อมจากต้นจาก

สมุทรปราการ – สมุทรปราการจัดประกวดผ้ามัดย้อมจากต้นจาก
พช.สมุทรปราการ จัดโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ประกวดผ้ามัดย้อมจากต้นจาก จังหวัดสมุทรปราการ
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการประกวดผ้ามัดย้อมจากต้นจาก “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โดยมี นส.สุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการ


โดยโครงการประกวดผ้ามัดย้อมจากต้นจาก “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำขึ้น และได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ ส่งเสริม และเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ดำเนินการจัดประกวดผ้ามัดย้อมจากต้นจาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย รวมถึงอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงคู่แผ่นดินและประชาสัมพันธ์ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จัก และเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย ในการประกวดครั้งนี้ โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการจากอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประกวด จำนวน 10 ราย โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกรรมการประกวด และมีกรรมการร่วมตัดสินประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ และนายพงศ์พินิจ พินิจดำ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ โดยมีพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นกรรมการและเลขานุการ


ทั้งนี้ จะมีพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะเลิศการประกวดฯ ในทุกลำดับ รวมถึงมีการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้ามัดย้อมจากต้นจากที่เข้าร่วมการประกวดฯ ในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP “มรดกแห่งภูมิปัญญา สู่ความล้ำหน้าแห่งสากล” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ