ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวจิตอาสา

จังหวัดตากจัดกิจกรรม ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

จังหวัดตากจัดกิจกรรม ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
วันที่ 24 ก.ค. 2563 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการ ปลูกป่าและการป้องกันไฟป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายเฉลิมชัย ปาปะทา ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตาก นายอำเภอสามเงา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านสันป่าป๋วย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก


ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ผนึกกำลังกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน เดินหน้าเปิดตัว “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยจัดกิจกรรม “จิตอาสา” ร่วมปลูกป่า สร้างฝาย เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน พื้นที่รอบเขตป่า ให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ จำนวน 8.3 ล้านไร่ ทั่วประเทศ ให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น

ภาพข่าว ปชส.ตาก
สมภพ ฝึกฝน รายงาน