กีฬาข่าวพาดหัว

สัตหีบเปิดโครงการค่ายฟุตซอลเยาวชนปลูกฝังการรักกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สัตหีบเปิดโครงการค่ายฟุตซอลเยาวชนปลูกฝังการรักกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
วันนี้ 25 ก.ค.63 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มาเป็นประธานในพิธี เปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ค่ายฟุตซอล เยาวชน ชุมชนคลองกานดา ณ หอประชุมอาคาร 100 ปี กรมสรรพาวุธทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ร.ท.ประวิทย์ จันทศรีคำ ประธานกรรมการ ชุมชนคลองกานดา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง ตลอดจนเยาวชนผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการ และในวันนี้ยังมี มาเป็นวิทยากรมา บรรยายให้ความรู้ พร้อมฝึก ทักษะฟุตซอล ให้กับเยาวชนผู้เข้ารับการอบรมอีกด้วย


ร.ท.ประวิทย์ จันทศรีคำ กล่าวรายงานว่า การออกกำลังกายเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพ ร่างกายมีภูมิต้านทานโรค การสร้างความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งสำคัญ ชุมชนคลองกานดาจึงจัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ค่ายฟุตบอลเยาวชน เพื่อสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยม สร้างแรงจูงใจให้รักการออกกำลังกายเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
นายไพโรจน์ กล่าวว่า จากคำกล่าวรายงานว่าจะเห็นได้ว่า การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญ การจัดทำโครงการในครั้งนี้ นอกจากเป็นการให้เด็กและเยาวชนได้หันมาออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาที่เด็กๆ ชอบเพื่อการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ทุกประการ

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก