ข่าวพาดหัวศาสนา

จันทบุรี-ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน นำประชาชน พุทธศาสนิกชน เททองหล่อรูปเหมือน พระครูอาทรกิตติคุณ (อ๋วน) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระบาป ต.คลองนารายณ์ จ.จันทบุรี

จันทบุรี-ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน นำประชาชน พุทธศาสนิกชน เททองหล่อรูปเหมือน พระครูอาทรกิตติคุณ (อ๋วน) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระบาป ต.คลองนารายณ์ จ.จันทบุรี

ที่วัดสระบาป ไชยชมภูพล ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ แพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ ภริยาแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเททองหล่อรูปเหมือน พระมหาจำรัส สุมงคโล และ พระครูอาทรกิตติคุณ หรืออาจารย์อ๋วน เกจิอดีตเจ้าอาวาสวัดสระบาป ที่มรณภาพไปแล้ว โดยมี นายพงศ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระบาปร่วมพิธีเททองหล่อรูปเหมือนอย่างคับคั่ง

พร้อมร่วมสมทบทุนผ้าป่าสามัคคีเพื่อทำนุบำรุงบวรพระพุทธศาสนา ปรับปรุงศาสนะวัตถุโดยรอบของวัดเก่าแก่แห่งนี้ มียอดผ้าป่าสามัคคีรวมกว่า 2 ล้านบาท รวมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศที่มีภูมิลำเนาเป็นชาวตำบลคลองนารายณ์ จังหวัดจันทบุรี เคยเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสระบาปที่มรณภาพไปแล้ว ทั้ง 2 รูป หลังจากท่านมรณะภาพไปแล้ว ผู้บัญชาการทหารอากาศ สำนึกในพระคุณของพระอาจารย์อดีตเจ้าอาวาสทั้ง 2 รูปที่ได้สั่งสอนให้เป็นคนดีมีเมตตาธรรม เป็นผู้นำที่ดีขององค์กรและประเทศชาติ จึงได้ร่วมกันหล่อรูปเหมือนเกจิอาจารย์ทั้ง 2 ไว้เพื่อเป็นที่กราบไหว้บูชาแก่ศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและตนเองตลอดไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก