ข่าวพาดหัวท่องเที่ยวป้องกัน COVID-19

ช่วงวันยาว 4 วัน บรรยากาศการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี เมืองท่องเที่ยวรอง คึกคัก ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มงวด

ช่วงวันยาว 4 วัน บรรยากาศการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี เมืองท่องเที่ยวรอง คึกคัก ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มงวด
ที่ริมน้ำจันทบูร มีนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาว 4 วัน เดินทางมาท่องเที่ยวเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และ เดินเที่ยวชม วิถีชีวิต ชาวบ้านจำนวนมาก ส่งผลให้ร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหาร ของที่ระลึก สินค้า OTOP สินค้าชุมชนได้จำหน่ายสร้างรายได้ ท่ามกลางมาตรการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ป้องกันโควิด -19 ท่องเที่ยว วิถีใหม่ แบบ New Normal ซึ่งจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวรอง ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในประเทศ เดินทางมาพักผ่อน ชื่นชมธรรมชาติ มีทั้งทะเล ภูเขา น้ำตก สวนผลไม้ และวิถีชีวิต // ริมน้ำจันทบูรเป็นชุมชนโบราณ 3 วัฒนธรรม คือ ไทย จีน ญวน ที่ผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัว มีจุดเด่นเป็นที่ตั้งของ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ที่นักท่องเที่ยวหลงใหลในเสน่ห์ของสถาปัตยกรรม สวยงาม และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคริสต์ศาสนิกชนทั่วโลก

ถึงแม้โบสถ์คาทอลิกจะไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปภายในเนื่องจากสงวนไว้สำหรับคริสต์ศาสนิกชนใช้ประกอบพิธีทางศาสนา ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 แต่ ภายนอกก็มีจุดถ่ายภาพสวยงามมากกมายที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกมุมเก็บภาพที่ระลึก อีกทั้งฝั่งตรงข้าม คือริมน้ำจันทบูรก็มีอาหารพื้นเมืองที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองความอร่อย มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนให้ศึกษาเรียนรู้และเปิดให้เที่ยวชมได้ทุกวัน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก