ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวเทคโนโลยี

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 รับการเยี่ยมคำนับคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณา จักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 รับการเยี่ยมคำนับคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณา จักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และนายทหารฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ 3 รับการเยี่ยมคำนับ พลตรี ชำนาญ ช้างสาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศและคณะนักศึกษา หลัก สูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 62

ในโอกาสเดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ พร้อมทั้งชมการแสดงสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ 3 เมื่อ 25 ก.ค.63
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645